Asociacija „Lietuvos maisto pramonė“ yra ne pelno organizacija, kuri vienija vietinius ir tarptautinius maisto gamintojus, žaliavų gamintojus ir importuotojus. Ji atstovauja 11 maisto įmonių interesams tiek valstybinių, tiek nevyriausybinių organizacijų atžvilgiu.