Žemiau pateikiame šios svetainės naudojimo taisykles.

Dėkojame, kad apsilankėte šioje svetainėje. Šiame puslapyje (taip pat ir Pranešime dėl privatumo ir slapukų naudojimo bei CV privatumo politikoje) pateikiamos taisyklės, kuriomis vadovaujantis galite naudotis šia svetaine (toliau „Svetainė“) („Svetainės naudojimo taisyklės“). Šios Svetainės prieinamumą ir naudojimą apibrėžia šios Svetainės naudojimo taisyklės ir galiojantys įstatymai bei reglamentai. Lankydamiesi šioje Svetainėje ir ja naudodamiesi, jūs sutinkate su šiomis Svetainės naudojimo taisyklėmis be apribojimų ir besąlygiškai bei patvirtinate, kad jos pakeičia bet kuriuos kitus jūsų susitarimus su „Coca‑Cola HBC“ šio dalyko atžvilgiu. Jei jūs nesutinkate ir nepriimate be apribojimų ir besąlygiškai šių Svetainės naudojimo taisyklių, prašome išeiti iš šios Svetainės.

Šią Svetainę administruoja įmonių grupės „Coca‑Cola HBC“, kurios pagrindinė holdingo bendrovė yra „Coca‑Cola HBC AG“ (registruota Šveicarijoje, bendrovės numeris yra CH-170.3.037.199-9 , registracijos adresas: Turmstrasse 26, 6300 Zug, Switzerland), narys.

Svetainės prieinamumas

Svetainės prieinamumas lankytojams yra teikiamas laikinai ir „Coca‑Cola HBC“ pasilieka teisę atšaukti ar pakeisti Svetainės teikiamą paslaugą be išankstinio pranešimo (žiūrėkite žemiau). „Coca‑Cola HBC“ nebus atsakinga, jei dėl kokios nors priežasties bet kuriuo metu bet kurį laikotarpį mūsų Svetainė nebus prieinama.

Laikas nuo laiko „Coca‑Cola HBC“ gali apriboti tam tikrų Svetainės dalių ar Svetainės prieinamumą. „Coca‑Cola HBC“ siekia nuolat atnaujinti savo svetainę ir gali bet kuriuo metu atnaujinti turinį. Prireikus „Coca‑Cola HBC“ gali sustabdyti prieinamumą prie Svetainės ar jį nutraukti neribotam laikui.

Jūs esate atsakingi už reikiamų veiksmų atlikimą, kad turėtumėte prieigą prie Svetainės. Jūs taip pat esate atsakingi, kad visi asmenys, kurie lankysis mūsų Svetainėje, naudodamiesi jūsų interneto jungtimi, žinotų šias taisykles ir jų laikytųsi.

Turinio nuosavybė

Ši Svetainė, visų šios Svetainės tekstų, dizaino, logotipų, grafikos, piktogramų, iliustracijų ir kitos medžiagos (toliau vadinama „Turiniu“) autoriaus teisės yra „Coca‑Cola HBC AG“ nuosavybė arba yra naudojamos su atitinkamo savininko leidimu.

Be Turinio savininko raštiško sutikimo jums griežtai draudžiama naudoti bet kokį Turinį, išskyrus šiose Svetainės naudojimo taisyklėse nurodytus atvejus. „Coca‑Cola HBC AG“ įgyvendins savo intelektinės nuosavybės teises kiek leidžia įstatymas, įskaitant patraukimą baudžiamojon atsakomybėn.

Svetainės naudojimas

 „Coca‑Cola HBC“ suteikia jums leidimą naudotis šia Svetaine žemiau nurodytais būdais:

Jums draudžiama naudoti šią svetainę reklamuojant ar vykdant bet kokio pobūdžio komercinį persekiojimą.

Privatumas

 „Coca‑Cola HBC“ naudos bet kokius jūsų asmens duomenis (pavyzdžiui, jūsų vardą, adresą, telefono numerį ar elektroninio pašto adresą), kuriuos jūs perduodate į Svetainę elektroniniu paštu ar kitu būdu, vadovaudamasi šios Svetainės Pranešimu dėl privatumo ir slapukų naudojimo. Bet kokia informacija ir medžiaga, kurią jūs perduodate į Svetainę, pavyzdžiui, klausimai, komentarai, pasiūlymai ir pan., bus laikomis nekonfidencialia ir nesaistoma nuosavybės teisėmis.

Prieinamumo apribojimas

 „Coca‑Cola HBC“ turi teisę uždrausti ir/ar nutraukti Svetainės perdavimą (ar keleto jos paslaugų teikimą) bet kuriam lankytojui, jei „Coca‑Cola HBC“ pagrįstai mano, kad toks prieinamumas gali pakenkti „Coca‑Cola HBC“ ir/ar lankytojui ir/ar bet kuriai trečiajai šaliai, ir kad lankytojas pažeidė Svetainės naudojimo taisykles ir/ar įstatymą.

„Coca‑Cola HBC“ pasilieka teisę sustabdyti Svetainės teikimo paslaugą (arba keleto jos paslaugų teikimą) dėl atnaujinimo darbų, programinės įrangos tobulinimo ar jos saugumo funkcijų tobulinimo. Šiuo atveju lankytojams Svetainė nebus prieinama.

Atsakomybės atsisakymas

Šios Svetainės Turinyje gali pasitaikyti netikslumų ar tipografinių klaidų. Šioje Svetainėje gali būti pakeitimų bet kuriuo metu ir be išankstinio pranešimo, tačiau „Coca‑Cola HBC“ neprisiima jokių įsipareigojimų nuolat atnaujinti informaciją šioje Svetainėje. Be to, „Coca‑Cola HBC“ negarantuoja, kad ši Svetainė veiks be trikdžių ar be klaidų arba kad bus nuolat taisomi defektai arba kad ji yra suderinama su jūsų kompiuteriu, technine ir programine įranga, kad ši Svetainė bus saugi, kad klaidos šioje Svetainėje bus ištaisytos, ir kad Svetainę teikiantis serveris bus be virusų ar kitų kenksmingų programų.

„Coca‑Cola HBC“ atitinkamai stengsis prižiūrėti Svetainės turinį ir užtikrinti jo prieinamumą, tačiau lankytojai sutinka, kad „Coca‑Cola HBC“ turi teisę keisti ir/ar nutraukti laikinai ar visam laikui visą Svetainės ar jos dalies prieinamumą iš anksto pranešusi arba nepranešusi lankytojams, jei prieinamumą veikia lankytojų įranga, kiti komunikacijos tinklai, didelis vienu metu prie Svetainės bandančių prisijungti lankytojų skaičius ar kitokia priežastis. Todėl „Coca‑Cola HBC“ neprisiims jokios atsakomybės dėl bet kokios žalos (teigiamos, neigiamos, atsitiktinės, sutartinės ar kitos), dėl lankytojo negalėjimo prisijungti prie Svetainės, dėl visos Svetainės ar jo dalies teikimo nutraukimo, vėlavimo, neteikimo, paslaugų teikimo nutraukimo ar prasto paslaugų teikimo ar jų turinio praradimo, bet kokių klaidų buvimo. Kiekvienu atveju „Coca‑Cola HBC“ pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti visos Svetainės ar jos dalies teikimą laikinai ar visam laikui dėl priežiūros ar atnaujinimo darbų arba dėl bet kokios kitos priežasties.

Interpretuojant šioje Svetainėje pateikiamą informaciją, patarimus ar nuomonę nederėtų pasikliauti asmeniniais, teisiniais, finansiniais ar kitais sprendimais. Jūs turėtumėte pasitarti su atitinkamu profesionalu dėl jūsų situacijai tinkamo patarimo.

VISAS SVETAINĖS TURINYS GALI BŪTI KEIČIAMAS IR PATEIKIAMAS JUMS „TOKS, KOKS YRA“, BE JOKIŲ IŠSAKYTŲ AR NUMANOMŲ GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ, ĮSKAITANT, TAČIAU VIEN TIK TUO NEAPSIRIBOJANT, IR NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO, PERKAMUMO, TIKSLINGUMO AR ĮSTATYMŲ NEATITIKIMO. Neapribodama aukščiau išvardytų dalykų „Coca‑Cola HBC AG“ negarantuoja ar netvirtina, kad naudodamiesi kokiu nors Turiniu nepažeisite kurios nors trečios šalies teisių, ir neprisiima atsakomybės dėl publikuojamo Turinio tikslumo, išsamumo ar jo atnaujinimo.

„Coca‑Cola HBC“ neprisiima jokios atsakomybės už negalėjimą teikti šioje Svetainėje siūlomas paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimų elektroniniu paštu paslaugas ir transliacijas internetu.

Atsakomybės netaikymas

ATSAKOMYBĘ UŽ ŠIOS SVETAINĖS NAUDOJIMĄ PRISIIMATE JŪS PATYS. NEI BENDROVĖ „COCA-COLA HBC AG“, NEI KOKIA NORS JOS DUKTERINĖ BENDROVĖ, FILIALAS, JOS TARNAUTOJAI AR DIREKTORIAI, NĖ VIENAS IŠ BENDROVĖS AGENTŲ AR KOKIA NORS TREČIA ŠALIS, KURI DALYVAVO SVETAINĘ KURIANT, SUDARANT AR PRISTATANT NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKIUS TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, BAUDŽIAMUOSIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUS, IŠPLAUKIANČIUS AR KITUS NUOSTOLIUS, KYLANČIUS AR KOKIU NORS BŪDU SUSIJUSIUS SU ŠIOS SVETAINĖS NAUDOJIMU AR JOJE SKELBIAMA INFORMACIJA, JEI TAI NĖRA PATVIRTINTA SUTARTIMI, DELIKTU (ĮSKAITANT NEŽINOJIMĄ), GRIEŽTA ATSAKOMYBE AR KOKIU NORS KITU BŪDU, NET JEI YRA ĮSPĖJAMA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.

Virusai, įsilaužimai ir kiti pažeidimai

Jums draudžiama piktnaudžiauti mūsų svetaine sąmoningai užkrečiant ją virusais, „Trojos arkliais“, kompiuteriniais sliekais, loginėmis bombomis ir kita programinės įrangos ir technologiniu požiūriu kenksminga medžiaga. Jūs negalite bandyti gauti neteisėtos prieigos prie mūsų Svetainės, serverio, kur saugoma mūsų Svetainė, ar bet kurio kito serverio, kompiuterio ar duomenų bazės, kuri yra susieta su mūsų Svetaine. Jūs negalite vykdyti išpuolių prieš mūsų Svetainę vykdydami elektroninės paslaugų trikdymo atakas ar pasinaudodami platinamomis elektroninių paslaugų trikdymo atakomis. Bet kuris iš aukščiau paminėtų veiksmų gali būti laikomas baudžiamuoju nusikaltimu, kuriam taikomi galiojantys įstatymai, ir kurį įvykdžius gali būti atitinkamai taikoma baudžiamoji atsakomybė.

Mes nebūsime atsakingi už bet kokį praradimą ar žalą, kurią sukėlė platinama elektroninės paslaugų trikdymo ataka, virusai ar kita technologiniu požiūriu kenksminga medžiaga, kuri gali užkrėsti jūsų kompiuterinę įrangą, kompiuterio programas, duomenis ar kitą jums priklausančią medžiagą dėl jūsų naudojimosi mūsų Svetaine arba dėl to, kad atsisiuntėte bet kokią Svetainėje ar su ja susietoje bet kurioje kitoje svetainėje publikuojamą medžiagą. Vadovaujantis gerąja naudojimosi kompiuteriu praktika, jums rekomenduojama, naudojantis parduodama šiuolaikine antivirusine programine įranga patikrinti, ar nėra virusų medžiagoje ir/ar turinyje, prie kurio prisijungiate šioje Svetainėje, ir/ar duomenyse, jei atsisiunčiate juos iš Svetainės.

Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines

Interneto svetainėje gali būti skelbiamos nuorodos į kitas svetaines, kurios priklauso ir yra administruojamos ne „Coca‑Cola HBC“. Šios nuorodos yra publikuojamos tik jūsų patogumui. Bendrovė „Coca‑Cola HBC“ nekontroliuoja ir neatsako už šių svetainių veikimą, turinį, privatumo politikas ar saugumą. Neapribodama aukščiau išvardytų dalykų, „Coca‑Cola HBC“ iš esmės atsiriboja nuo kokios nors atsakomybės už tokias svetaines, jei:

 

„Coca‑Cola HBC“ negali nei patvirtinti šių interneto svetainių turinio, nei atsakyti už jose pristatomas prekes ar paslaugas. Jei jūs sukursite nuorodą į tokias svetaines ar svetainę, taip prisiimate savo paties riziką be „Coca‑Cola HBC“ leidimo.

Jūsų nuorodos į šią svetainę

Jūs galite pateikti nuorodas į šią Svetainę, tik iš anksto gavę aiškų raštišką „Coca‑Cola HBC“ leidimą.

Perspėjamoji informacija dėl į ateitį orientuotų pareiškimų

Svetainėje gali būti pateikiami pareiškimai, įvertinimai ar prognozės, kurie apima rizikas ar neapibrėžtumus, ir kurie yra „į ateitį orientuoti pareiškimai“, kaip apibrėžta JAV federaliniuose ar tarptautiniuose vertybinių popierių įstatymuose. Kai kuriais atvejais mes vartojame žodžius „tikėti“, „perspektyva“, „gairės“, „ketinti“, „numatyti“, „planuoti“, „tikslas“ ir panašius posakius, kad identifikuotume į ateitį orientuotus pareiškimus.

Visi kiti pareiškimai, kurie yra ne istorinių faktų pareiškimai, įskaitant ir pareiškimus dėl mūsų finansinės padėties ir rezultatų ateityje, verslo strategijas, mūsų ateities sandorius su bendrove „Coca‑Cola“, biudžetus, numatomas vartojimo ir gamybos apimtis, numatomus kaštus, prognozuojamas kapitalo išlaidas, veiklos valdymo ateityje tikslus ir planus, yra į ateitį orientuoti pareiškimai. Pagal savo pobūdį į ateitį orientuoti pareiškimai apima riziką ir neapibrėžtumą, nes jie atspindi mūsų dabartinius lūkesčius ir prielaidas dėl ateities renginių ir aplinkybių, kurie gali būti netikslūs.

Mūsų faktiniai rezultatai gali dėl daugelio priežasčių iš esmės skirtis nuo į ateitį orientuotų pareiškimuose išsakytų lūkesčių, įskaitant bet neapsiribojant, mūsų finansinės plėtros planų įgyvendinimą, akcijų perpirkimo programas ir bendras įmonės veiklas, nealkoholinių gėrimų verslo aplinkos pokyčius, įskaitant konkurentų veiksmus ir vartotojų prioritetų pokyčius, reguliavimo ir teisės pakeitimus, žaliavų kaštų ir prieinamumo svyravimus, palūkanų ir valiutų kursų svyravimus, ekonominių ir politinių sąlygų pasikeitimus, mūsų gebėjimą patekti į besivystančias rinkas ir besiformuojančias rinkas, mūsų reklamos ir rinkodaros programų efektyvumą, ginčų nagrinėjimo neapibrėžtumus, nepalankias oro sąlygas ir kitą „Coca‑Cola HBC AG“ metinėje ataskaitoje (IFRS) aptariamą riziką ir „Coca‑Cola HBC AG“ dokumentų pateikimą Londono vertybinių popierių biržoje.

„Coca‑Cola HBC“ neprisiima jokių įsipareigojimų viešai atnaujinti ar peržiūrėti bet kokius į ateitį orientuotus pareiškimus. Mes negalime jums užtikrinti, kad ateityje mūsų rezultatai, veiklos apimtys, veiklos rezultatai ar pasiekimai atitiks į ateitį orientuotuose pareiškimuose numatytus lūkesčius. Be to, nė mes, nė bet kuris kitas asmuo neprisiima atsakomybės už į ateitį orientuotų pareiškimų tikslumą ir išsamumą. Mes nebūtinai atnaujinsime į ateitį orientuotus pareiškimus, atnaujindami juos pagal faktinius rezultatus arba koreguodami lūkesčius, nebent tokius pareiškimus atnaujinti mus įpareigotų įstatymas.

Jokia informacija šioje Svetainėje nereiškia kvietimo investuoti ar pirkti akcijas/vertybinius popierius.

Šioje svetainėje prieinama programinė įranga

Bet kurios programinės įrangos, kurią galima atsiųsti iš šios Svetainės  („Programinės įrangos“), intelektinės nuosavybės teisės priklauso bendrovei „Coca‑Cola HBC“ ar jos tiekėjams/licencijų turėtojams. Tam, kad galėtumėte naudotis tam tikra informacija šioje Svetainėje, jums gali tekti sudaryti licencijavimo sutartis su trečiųjų šalių tiekėjais (pavyzdžiui, „Adobe“). Tokios informacijos prieinamumo galimybė gali priklausyti nuo to, ar turite tokias licencijas. Programinės įrangos naudojimą reglamentuoja bet kurios licencijavimo sutarties, kuri gali būti pridedama prie Programinės įrangos arba į ją įtraukta, taisyklės. „Coca‑Cola HBC“ neprisiima jokios atsakomybės už tokių licencijų gavimą. Nediekite ar nenaudokite jokios Programinės įrangos, nebent jūs sudarote atitinkamą licencijavimo sutartį. Programinę įrangą iš šios Svetainės jūs atsisiunčiate savo pačių rizika.

Taisyklių pakeitimas

Bendrovė „Coca‑Cola HBC“ periodiškai ir be jokio išankstinio įspėjimo gali peržiūrėti šias naudojimo taisykles ir jas atnaujinti. Jūs taip pat esate susaistytas su visais padarytais pakeitimais ir periodiškai turite apsilankyti šiame puslapyje, kuriame jie publikuojami, bei peržiūrėti visus pakeitimus. Jūs negalite keisti šių naudojimosi taisyklių, nebent su „Coca‑Cola HBC“ yra aiškiai raštu susitarta.

Bendrosios nuostatos

Šias Svetainės naudojimo taisykles ir jūsų naudojimąsi Svetaine reglamentuoja Anglijos ir Velso įstatymai, neatsižvelgiant į pasirinktas įstatymo nuostatas. Anglijoje esantys bendrosios jurisdikcijos teismams priklausys išimtinė jurisdikcija dėl bet kokių ir visų ginčų, kurie kyla iš, yra susiję su šių Svetainės naudojimo taisyklėmis ir/ar Svetaine arba kuriuose šios Svetainės naudojimo taisyklės ir/ar Svetainė yra esminis faktas.

Jei „Coca‑Cola HBC“ nusprendžia netaikyti atsakomybės įsipareigojimų dėl kurio nors iš šių Svetainės naudojimo taisyklių kylančio įsipareigojimo pažeidimo, tai nereiškia, kad „Coca‑Cola HBC“ atsisakė įpareigojimų dėl kitų padarytų ar būsimų pažeidimų.

Visos šiose Svetainės naudojimo taisyklėse nurodytos teisės ir priemonės yra traktuojamos kaip visuma, įskaitant ir įstatyme ar bet kurioje kitoje sutartyje numatytas teises ir priemones.

Jei nustatoma, kad kuri nors šių Svetainės naudojimo taisyklių dalių yra negaliojanti arba jos neįmanoma įgyvendinti kaip numato galiojantys įstatymai, įskaitant, bet neapsiribojant aukščiau minimą atsakomybės netaikymą ir atsakomybės apribojimus, tai negaliojanti arba neįgyvendinama nuostata bus laikoma pakeista į galiojančią, įgyvendinamą nuostatą, kuri labiausiai atitinka pirminės nuostatos tikslą, o likusi sutarties dalis išliks galiojanti.

Teisminėse arba administracinėse bylose bus priimtina šios Svetainės ir šių Svetainės naudojimo taisyklių spausdinta versija bei visi elektroniniu būdu pateikti pranešimai.

Jūs sutinkate, kad dėl šių Svetainės naudojimo taisyklių arba dėl to, kad naudojatės Svetaine, tarp jūsų ir „Coca‑Cola HBC“ nėra jokių saistomų santykių, pavyzdžiui, bendros įmonės, partnerystė, įsidarbinimas ar tarpininkavimas.