Vanduo yra labai svarbus mūsų verslui – jo reikia gėrimams ir gamybos procesams. Tuo pačiu, bendruomenėms būtinas saugus, geros kokybės ir prieinamas vanduo. Švarus vanduo ir sanitarinių sąlygų užtikrinimas yra pagrindinis visuomenės reikalavimas, kuris yra ir vienas Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų.

Mes esame įsipareigoję 20% sumažinti vandens panaudojimą gamyklose, kurios yra rizikų, susijusių su vandeniu, zonose.

Tam, kad įvertintume rizikas upių baseinuose, kuriuose vykdome veiklą, naudojame pasauliniu mąstu pripažintus stebėsenos įrankius ir analizuojame duomenis. Mūsų prognozėmis, šiuo metu teritorijose, kuriose veikia mūsų bendrovė, yra 17 lokacijų, turinčių rizikas, susijusias su vandeniu. Dauguma jų yra Nigerijoje, kur iššūkiai susiję su vandens prieinamumu ir sanitarinėmis sąlygomis. Taip pat yra paveiktų vietovių Rusijoje, Graikijoje, Kipre ir Armėnijoje, kur mes planuojame ir įgyvendiname vandens papildymo iniciatyvas.

Mūsų iniciatyvos realizuoja prieigą prie geriamojo vandens bendruomenėse, kurioms tokio prieinamumo trūksta, panaudoto vandens valymą ir jo panaudojimą gyvulininkystei, vandens apsaugojimą ir atstatymą. Daugiau nei dešimtmetį, dirbdami su organizacija “Global Water Partnership” – Viduržemio jūros ir Graikijos valstybės institucijų atstovais, mes taip pat įsitraukėme į Graikijoje vykdomą programą “Mission Water”, kuri skatina vandens išsaugojimą per lietaus vandens surinkimą. Dirbdami kartu su valstybės atstovais 2017 metais įrengėme tris naujas vandens saugyklas Kiteros saloje. Einant pirmyn vanduo ir toliau bus svarbus prioritetas mums, visose mūsų teritorijose.

Nors Baltijos šalyse ir nėra vietovių, turinčių su vandeniu susijusias rizikas, mes siekiame sumažinti vandens kiekį, naudojamą mūsų gamybos procesuose. “Neptūno” gamykloje turime tikslą jį sumažinti 22,5 %. 2017 metais vienam gėrimo litrui pagaminti mes panaudodavome 1.87 litro vandens. Iki 2020 m. šį kiekį sumažinsime iki 1.45 litro.