Bendro projekto „#YouthEmpowered“ tikslas yra padėti jaunimui rasti prasmingą darbą, suteikiant svarbiausių gyvenimo įgūdžių, verslumo įgūdžių ir skatinant kurti kontaktų tinklą.

„Coca‑Cola HBC Latvia“, bendradarbiaudama su Latvijos darbdavių konfederacija, numatė organizuoti atvirus seminarus, skatinti diskusijas ir veiklą socialiniuose tinkluose bei teikti patarimus karjeros ir lavinimo planavimo klausimais.

„#YouthEmpowered“ yra nauja iniciatyva, kurią pristatė „Coca‑Cola HBC“ visose šalyse, kuriose bendrovė vykdo veiklą, kad galėtų teikti paramą 18 - 30 metų jaunimui. Programa buvo sukurta siekiant jaunimui sudaryti galimybes siekti karjeros tikslų ir ambicijų, pateikiant informaciją patraukliu būdu - daugiausiai internetu. Išstudijavus kartų skirtumus, galima daryti išvadą, kad tikslinei auditorijai, kuri vadinama Y karta, interneto ištekliai yra itin svarbūs, todėl bendravimas su jaunuoliais yra planuojamas toje aplinkoje, prie kurios jie yra pripratę, taikant patrauklius metodus bei įtraukiant įžymius Latvijos žmones, kurie dalintųsi savo patirtimi.

Įmonėje „Coca‑Cola HBC“ mes tikime jaunų žmonių potencialu todėl, kad jie yra ateities lyderiai, kurie prisidės prie būsimų kartų. Visgi ne visi jauni žmonės turi vienodas galimybes išnaudoti savo potencialą, ir tai yra gana aktuali problema tose vietovėse, kuriose mūsų įmonė vykdo veiklą. Iš 75 milijonų jaunuolių, kurie gyvena šalyse, kuriose „Coca‑Cola HBC“ vykdo savo veiklą, 16,5 milijono neturi darbo ir susiduria su galimybių įgyvendinti savo karjeros siekius stygiumi.

Remiantis Nacionalinės užimtumo agentūros ir RAIT atliktu tyrimu, didžiausios kliūtys, su kuriomis susiduria jauni žmonėms bandydami įsidarbinti, yra ne išorinės aplinkybės, o motyvacijos stoka (57 %) ir nenoras dirbti už žadamą atlyginimą (90 %). Šios kampanijos metu bus suorganizuoti 3 mokomieji jaunimo seminarai, pagrindinį dėmesį skiriant motyvacijai ir įkvėpimui. Pirmasis iš jų jau suplanuotas gegužės 24 dieną verslo kolegijoje „Turība“.