Kovo 15 d., 2019. Coca‑Cola HBC AG publikavo savo naujausią Integruotą metinę ataskaitą pavadinimu “Geroje kompanijoje” (En. “In good company”). Joje pateikiama informacija apie bendrovės progresą visuose verslo aspektuose, valdymą bei tvarumą 2018-aisiais.

Coca‑Cola HBC Generalinis direktorius Zoranas Bogdanovičius sakė: “2018-ieji buvo dar vieneri veikla ir finansais stiprūs metai, kuriais puikiai progresavome, siekdami mūsų tikslų iki 2020 metų. Taip pat tai buvo metai, kuriais naujų pakuočių, ženklų ir netgi kategorijų mes įvedėme daugiau negu kada nors anksčiau. Šis pokyčių greitis reikalauja verslo prisitaikyti ir tai nebūtų įmanoma be mūsų žmonių atsidavimo bei mūsų glaudžių partnerysčių su klientais, The Coca‑Cola Company, kitomis svarbiausiomis suinteresuotomis šalimis. Mes tikime, kad esame geroje kompanijoje su mūsų suintersuotomis šalimis, žinodami, kad bendros vertės kūrimas yra esminis dalykas, siekiant ilgalaikės sėkmės.”

Ataskaitoje taip pat nušviečiamas progresas, kurio pasiekėme įgyvendindami tvarumo įsipareigojimus iki 2020 m., kurie nuklojo kelią naujiems tikslams, kurie dabar nustatyti iki 2025 metų.

Mūsų Intengruotą metinę ataskaitą už 2018 metus jūs galite rasti čia: 2018 metų Integruota metinė ataskaita