Darbo prašymo forma - Pranešimas

Pranešimas dėl duomenų apsaugos

Teikdami prašymą prisijungti prie „Coca‑Cola HBC“ komandos, jūs pateiksite mums tam tikrus savo asmens duomenis. Ši politika nustato, kaip mes tvarkome tokius duomenis ir kaip laikomės įvairių taikytinų įstatymų, kad „Coca‑Cola HBC“ – AS „Coca‑Cola HBC Eesti“, SIA „Coca‑Cola HBC Latvia“ ir UAB „Coca‑Cola HBC Lietuva“ (“CCHBC”) užtikrintų tinkamą jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 

Kas mes esame?

Jūsų asmens duomenis tvarko CCHBC, į kurią kreipiatės dėl darbo. Ši Bendrovė bus jūsų asmens duomenų valdytoju. Mes galime perduoti jūsų duomenis kitoms CCHBC grupės įmonėms jūsų atrankos į darbą tikslais, o jei jūs būsite priimti, tai jūsų įdarbinimo tikslais. Jei būtina ir pagrįstai reikalinga, mes galime atskleisti šią informaciją trečiosioms šalims, kai vykdomas teisėsaugos ar reguliavimo institucijų inicijuotas tyrimas arba kai vykdomi patikrinimai prieš įdarbinant (leistina teisine apimtimi).

 

Kokius asmens duomenis galime apie jus rinkti ir kodėl?

Vykdydami jūsų įdarbinimą mes galime rinkti:

Mes taip pat galime paprašyti jūsų atlikti testus ar dalyvauti įvertinimuose bei saugoti jų rezultatus.

Mes nevykdome jokio kito kandidatų patikrinimo, išskyrus tuos, kurie padeda nustatyti kandidatų tinkamumą dirbti. Mes sudarome trumpąjį kandidatų sąrašą rankiniu atrankos procesu, įvertindami darbui reikiamą atitinkamą patirtį ir įgūdžius.

Jei jūs priimamas dirbti CCHBC, mes rinksime ir kitus asmens duomenis. Daugiau informacijos rasite Pranešime dėl darbuotojų duomenų apsaugos. Asmens duomenims priklausanti informacija, kurios mums reikės, yra ši:

Automatizuotas trumpojo sąrašo sudarymas

Mes galime naudoti automatizuotus kriterijus, kad nustatytume tinkamus kito atrankos etapo kandidatus. Jei jūsų kandidatūra bus atmesta, jūs turite teisę mūsų paprašyti, kad mes iš naujo įvertintume šį automatizuotą sprendimą ne automatizuotu būdu ir jus apie tai informuotume. Prašome nurodyti žemiau, kad jūs sutinkate su automatizuoto proceso vykdymu.

Aš sutinku, kad CCHBC automatizuotai tvarkytų mano prašymą dėl darbo.

 

Būsimos laisvos darbo vietos ir tolesnės įsidarbinimo galimybės

Prašome nurodyti, ar norėtumėte, kad mes išsaugotumėme jūsų duomenis savo bylose būsimų laisvų darbo vietų ir tolimesnių įsidarbinimo galimybių atžvilgiu, jei nepraeisite atrankos. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi kaip kad nurodyta aukščiau, ir jūs turite visas šiame darbo prašyme-pranešime išdėstytas teises. Jūsų asmens duomenys bus saugomi 1 metus.

Aš norėčiau, kad CCHBC saugotų mano informaciją savo bylose būsimų laisvų darbo vietų ir tolimesnių įsidarbinimo galimybių atžvilgiu, jei nepraeisiu šios atrankos.

Aš galiu bet kada atšaukti savo sutikimą, išsiųsdamas el.pašto laišką DataProtectionOffice@cchellenic.com.

 

Kur kreiptis kilus klausimų

CCHBC yra paskyrusi Duomenų apsaugos pareigūną, į kurį reiktų kreiptis, jei turite klausimų dėl šio pranešimo. Žemiau pateikiama kontaktinė informacija: