Coca Cola HBC Baltics rūpinasi savo darbuotojų bei su Įmonės verslo veikla susijusių asmenų gyvybe ir saugumu. Įgyvendindama Darbuotojų sveikatos ir saugos politiką, Įmonės vadovybė įsipareigoja mažinti su darbu susijusiuose eismo įvykiuose patiriamų sužalojimų ir mirčių skaičių bei skatina savo darbuotojus vadovautis šiais principais ne darbo valandomis.

Įmonės įsipareigojimas mažinti su nelaimingais eismo įvykiais susijusią riziką apima šiuos reikalavimus: 

- laikytis visų transporto priemonių ir vairavimo saugumo reikalavimų; 

- informuoti visus darbuotojus apie transporto priemonių saugumo atsakomybes ir atskaitomybę; 

- vykdyti specifinius transporto priemonių saugumo mokymus, įskaitant saugų ekologišką vairavimą ir saugos mokymus; 

- nustatyti saugumą kaip transporto priemonės pasirinkimo kriterijų; 

- nustatyti vairuotojų atrankos kriterijus; užtikrinti, kad transporto priemonės savybės atitiktų darbo aplinką; 

- užtikrinti, kad saugos priemonės būtų įdiegtos ir funkcionuotų visuose Įmonės transporto priemonėse, įskaitant automobilius; 

- užtikrinti, kad visos transporto priemonės būtų naudojamos tik pagal nustatytus krovinio ir keleivių skaičiaus apribojimus; 

- įgyvendinti automobilių priežiūros tvarką, užtikrinant, kad automobiliai būtų saugiai naudojami keliuose; 

- planuoti maršrutus ir keliones su pertraukomis, kad vairuotojai nepervargtų; 

- tirti eismo įvykius ir imtis prevencinių priemonių, kad jie nepasikartotų; 

- peržiūrėti kelių eismo saugos rodiklius ir įtraukti šių rodiklių gerinimo priemones į verslo planą.