Coca Cola HBC Baltics tiki, kad geros reputacijos prekės ženklo produktų sėkmę lemia aukšta jų bei jų pakuočių kokybė, klientų ir vartotojų lūkesčius tenkinančios ar viršijančios paslaugos. Šio tikėjimo pagrindas yra atsakomybė užtikrinti visų įmonės gaminamų ir platinamų maisto produktų saugą.

Mūsų įmonė yra įsipareigojusi nuolat stiprinti gaminamų ir platinamų prekės ženklų reputaciją bei išlaikyti vartotojų pasitikėjimą savo produktais, vystydama ir įgyvendindama kokybės ir maisto saugos valdymo sistemas.

Atsakomybė už kokybišką veiklą tenka kiekvienam Coca Cola HBC Baltics darbuotojui, atliekančiam savo darbą. Maisto sauga yra visų darbuotojų, kurie turi tiesioginės įtakos sudėtinėms medžiagoms, pakuotei, gamybos procesui, produktų sandėliavimui ir transportavimui, atsakomybė.