Kompanijoje „Coca‑Cola HBC“ esame įsipareigoję skatinti darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) kultūrą, kurdami bei taikydami efektyvius darbuotojų saugos ir sveikatos sistemų standartus ir praktikas, kurios atitiktų rizikas ir galimybes, susijusias su mūsų verslo veikla.

Įmonė kuria ir taiko efektyvias darbuotojų saugos ir sveikatos (OHS) sistemas, standartus ir praktikas, susijusias su rizika, kylančia iš vykdomo verslo.