Coca-Coca HBC Baltics rūpinasi sveikos ir saugios darbo aplinkos palaikymu bei siekiant patenkinti vartotojų bei klientų lūkesčius dėl aukštos kokybės ir saugių produktų mažina riziką darbuotojams, rangovams, lankytojams ir kitiems asmenims, kuriuos gali įtakoti Įmonės veikla.

Įmonė kuria ir taiko efektyvias darbuotojų saugos ir sveikatos (OHS) sistemas, standartus ir praktikas, susijusias su rizika, kylančia iš vykdomo verslo.