Coca‑Cola HBC Baltics įsipareigoja atsakingai vykdyti visas savo verslo veiklas, atsižvelgdama į aplinkai daromą poveikį ir tvarumą. Mes tikime, kad aplinka yra visų atsakomybė ir už aplinkosaugos veiksmingumą yra atsakingivisi darbuotojai .

Coca‑Cola HBC Baltics siekia nuolatinio tobulėjimo, kad atitiktų aplinkosaugos standartus ir vystydama įmonės verslą mažintų bet kokį neigiamą poveikį šalies ir pasaulio aplinkai.