Strateginiai prioritetai

Įgyvendindami savo viziją mes orientuojamės į keturis strateginius prioritetus.

Sports event

Pasitikėjimo bendruomenėse kūrimas

Tikime, kad mūsų verslas gali augti saugiai ir užtikrintai, jei bendruomenės, kuriose vykdome veiklą, bus sveikos ir tvirtos. Ilgalaikėje perspektyvoje sveikam ir tvariam verslui reikia klestinčių bendruomenių. Pasitikėjimas yra mūsų santykių su akcininkais, klientais, vartotojais, darbuotojais, institucijomis ir verslo partneriais pagrindas. Mes kuriame pasitikėjimą, atsakingai ir tvariai valdydami savo verslą.

Customers

Vertė vartotojams

Mūsų vartotojams siūlome produktus visoms progoms

Bendrovei „Coca‑Cola HBC“ vartotojų patenkinimas reiškia jų lūkesčių viršijimą, kai jiems pasiūlome tinkamus produktus, tinkamose pakuotėse, tinkamose pardavimo vietose ir tinkamoms progoms. Produktai turi būti visuomet švieži, aukštos kokybės ir, jei to reikia, pateikiami šalti.

Coca-Cola HBC representative with a customer

Dėmesys klientams

Sėkmingų santykių su klientais kūrimas yra mūsų sėkmės pagrindas. Daug dirbame, siekdami užtikrinti, kad mūsų darbuotojai orientuotųsi į klientų poreikius ir jų patenkinimą. Siekiame viršyti jų lūkesčius pristatymo ir realizavimo srityse, kad būtume geriausiu tiekėju. Dirbame kaip partneriai, kurdami vertę, abipusiai naudingus bei gerus santykius.

Employee in the plant

Kaštų valdymas

Ekonominio efektyvumo požiūris

2016 metais žaliavų kaštai buvo stabilūs lyginant su 2015 metais, o užsienio valiutų kursų svyravimai tam tikrose šalyse turėjo neigiamą poveikį mūsų pelningumui, tačiau daug dėmesio skyrėme kaštų kontrolei. Mums pavyko užtikrinti pajamų padidėjimą ir tai turėjo teigiamos įtakos mūsų finansiniams rezultatams. Palyginama veiklos pelno marža padidėjo nuo 7.5 procento 2015 metais iki 8.3 procento 2016 metais.