Kuriame vertę ir ja dalinamės

Mūsų verslo modelis yra visų mūsų veiksmų pagrindas. Jis apibrėžia veiklą, kurioje dalyvaujame, santykius, nuo kurių priklausome, ir ką mes norime pasiekti, kurdami vertę visoms savo suinteresuotoms šalims trumpalaikiu, vidutiniu bei ilgalaikiu laikotarpiu.

Employee in the plant

Mes didiname pridėtinę vertę

Plėsdami savo platinimo tinklą ir dirbdami efektyviau...

 


Sujungdami jėgas su savo klientais, kad rezultatai būtų nepriekaištingi...

 

Person consuming Coke in cafe
Užsitarnaudami suinteresuotų šalių ir vartotojų pasitikėjimą.

Mūsų ištekliai

Viskas prasideda nuo išteklių. Rūpestingai valdome mūsų verslui prieinamus išteklius:

  • Žmogiškuosius išteklius: mūsų darbuotojus
  • Gamtos išteklius: vandenį, energiją ir kitus gamtos išteklius
  • Socialinius išteklius ir santykius: įskaitant mūsų reputaciją ir mūsų gebėjimą užsitarnauti bei išlaikyti pagrindinių suinteresuotų šalių pasitikėjimą
  • Finansinius išteklius: visas lėšas, kurios gaunamos arba finansavimo būdu, arba sugeneruotos iš veiklos arba investicijos
  • Intelektinius išteklius: įskaitant mūsų prekių ženklus, patentuotą technologiją, standartus, licencijas ir procesus
  • Gamybinius išteklius: įrangą ir pastatus

Dalijimasis verte

Mes kuriame vertę suinteresuotoms šalims, kurios, savo ruožtu, laikui bėgant kuria vertę mūsų verslui.

Suinteresuotos šalys: tvarūs pajamų rezultatai ir dividendai sukuria palaikantį suinteresuotų šalių pagrindą