Tööle kandideerimise avaldus – teatis

Andmekaitseteatis

Coca‑Cola HBCsse tööle kandideerides annad meile enda kohta teatud isikuandmeid. See poliitika reguleerib, kuidas me neid andmeid töötleme ja kuidas järgime erinevaid seadusi, mida Coca‑Cola HBC – AS Coca‑Cola HBC Eesti, SIA Coca‑Cola HBC Latvia ja UAB Coca‑Cola HBC Lietuva („CCHBC”) – peavad järgima tagamaks, et käsitleme sinu andmeid nõuetekohaselt.

 

Kes me oleme?

Su isikuandmeid töötleb CCHBC üksus, kuhu sa tööle kandideerid ja see üksus on vastavate isikuandmete vastutav töötleja. Sinu töölevõtmise üle otsustamiseks ja valituks osutumisel töösuhte osana, võime su andmeid edastada teistele CCHBC äriüksustele. Kui see on mõistlikult vajalik või nõutav, võime neid andmeid avaldada kolmandatele isikutele seoses õiguskaitse või uurimistegevusega ning töölevõtmisele eelnevate kontrollide tegemiseks (seadusega lubatud ulatuses).

 

Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks?

Võime värbamisprotsessis koguda järgmisi andmeid:

Võime ka kutsuda su teste tegema või hindamistegevustes osalema, mille tulemused me säilitame.

Me ei kontrolli kandidaate muul eesmärgil kui selleks, et tuvastada nende õiguslik alus töötamiseks. Valikuprotsessis koostame edukatest kandidaatidest esialgse nimekirja, milles arvestatakse nende eelnevaid töökogemusi ja oskusi.

Kui CCHBC su tööle võtab, siis kogume sinu kohta ka muid isikuandmeid. Lisateabe leidmiseks vaata meie töötajate andmekaitse teatist. Vajalikud isikuandmed on järgmised:

Automaatne esialgse nimekirja koostamine

Võime kasutada automatiseeritud kriteeriume, et määrata, millised avaldused valikuprotsessis järgmisesse etappi jõuavad. Kui su avaldus tagasi lükatakse, on sul õigus paluda meilt selle automaatse otsuse ülevaatamist mitteautomaatsel viisil ja ennast selle tulemustest teavitada. Palun kinnita siin, kas oled nõus, et me sellist automaatset töötlemist rakendame.

Olen nõus, et CCHBC minu avaldust automaatselt töötleb.

 

Tulevased vabad töökohad või edasised töövõimalused

Palun kinnita siin, kas soovid, et me su andmed alles hoiaksime ja sind tulevastest vabadest töökohtadest ja töövõimalustest teavitaksime juhul, kui sa seekord valituks ei osutu. Sinu isikuandmeid töödeldakse, nagu eespool näidatud, ja sul on kõik selles tööle kandideerimise avalduses – teatises toodud õigused. Sinu isikuandmeid hoitakse üks aasta.

Soovin, et CCHBC hoiaks mu andmed alles, et mind tulevastest vabadest töökohtadest või edasistest  öövõimalustest teavitada juhul, kui ma seekord valituks ei osutu.

Võin oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, saates selleks e-kirja aadressile DataProtectionOffice@cchellenic.com.

 

Kontaktisik päringute esitamiseks

CCHBC on ametisse määranud andmekaitseametniku, kelle poole võid pöörduda, kui sul on selle teatise tõlgendamise kohta küsimusi. Tema kontaktandmed on: