Järgnevalt on toodud meie põhimõtted privaatsuse ja küpsiste kasutamise kohta.

Sissejuhatus

Veebilehte baltics.coca-colahellenic.com käitab Coca‑Cola HBC ettevõtete kontserni kuuluv liige; kontserni põhivaldusettevõtja on Coca‑Cola HBC AG (registreeritud Šveitsis äriühingu numbriga CH-170.3.037.199-9 ja registreeritud tegevuskohaga Turmstrasse 26, 6300 Zug, Šveits).

Kõik siinsetes põhimõtetes ja kinnitusteates sisalduvad viited „meile“ või „ettevõttele“ käivad Coca‑Cola HBC AG ja selle tütarettevõtete (kui asjakohane) kohta.

Coca‑Cola HBC-le on oluline tagada kõikide veebilehe baltics.coca-colahellenic.com külastajate privaatsus ja kaitsta kõiki isikuandmeid, mida te meiega võite jagada.

Tutvustame teile neid privaatsuse ja küpsiste põhimõtteid, et aidata teil paremini aru saada, mida me kõikvõimalike teilt saadud isikuandmetega peale võime hakata. Kui esitate meile oma isikuandmed, annate märku oma nõusolekust meie privaatsuse ja küpsiste põhimõtetega ning nõustute meie õigusega koguda, kasutada ja avalikustada teie isikuandmeid privaatsuse ja küpsiste põhimõtetes toodud tähenduses. Kui te ei ole nende põhimõtetega nõus, palume teil oma isikuandmeid meiega mitte jagada.

Need privaatsuse ja küpsiste põhimõtted hõlmavad järgmisi valdkondi:

Mis on isikuandmed?

Isikuandmed on teave, mis käsitleb kohaldatavas seaduses mõistetud viisil tuvastatavat üksikisikut, näiteks nimi, e-posti aadress ja telefoninumber.

Teilt kogutavad isikuandmed ja kogutud andmete kasutamine

Üldiselt saate seda veebilehte külastada ilma, et peaksite end tutvustama või enda kohta mingit teavet avaldama. Meie veebiserverid ei kogu infotehnoloogilistel põhjustel külastajate e-posti aadresse, vaid nende lähtepunkti IP-aadresse, võimaldades teil luua ühenduse meie platvormiga, mille kaudu saate kasutada meie teenuseid. Peale selle leidub veebilehel kohti, kus võib osutuda vajalikuks koguda teilt konkreetsel eesmärgil isikuandmeid, näiteks teie päringutele vastamiseks või kui olete esitanud avalduse meie veebilehel registreerumiseks.

Andmeid kogutakse veebivormide kaudu ja iga kord, kui saadate meile oma kontaktandmetega e-kirja. Teil pole kohustust jagada meiega lisateavet, mida me teilt palunud oleme, kui see pole vajalik või mõistlik selleks, et osutada teile teie palutud teenuseid.

Andmesubjekt

Kogutud andmed

Kogumise eesmärk

Kogumise põhjendus

Veebilehe külastaja

IP-aadress, domeeni nimi, teie brauseri versioon ja operatsioonisüsteem, liikluse ja asukoha andmed, veebilogid

mõõta külastuste kordi, veebilehel viibitud keskmist aega, vaadatud lehti

seaduslik huvi meie veebilehe sisu kasutamiseks ja täiustamiseks

nimi, e-posti aadress; saadud veebilehe külastajalt

saata majandusaasta aruannete koopiad või esitada teile teavet meie reklaampakkumiste, uudiste, sündmuste (uudiskirjad ja teised väljaanded) või investorsuhete kohta ning anda teavet, kuidas hallata teenuste andmeid (ettevõtte veebileheteenuse või e-kirja teavitusteenusega liitumine)

teie eelnev nõusolek, kui märgistate meile oma isikuandmete esitamisel vastava kasti

nimi, aadress, telefoninumber, faks, e-posti aadress; saadud veebilehe külastajalt

vastata teie päringutele või menetleda teie taotlusi seoses teid puudutava teabega

võtta teie palvel asjakohaseid meetmeid lepingu sõlmimiseks või esitada teavet, mida olete soovinud oma seadusliku huvi alusel

Äriklient/tarnija

nimi, aadress, telefoninumber, faks, e-posti aadress, maksuandmed, pangakonto; saadud ärikliendilt/tarnijalt

Krediidivõimekus, kriminaal/pettustegevus, isikutunnistusdokumendid, krediidi hinnangud, riikliku taustaga isikud ja sanktsioonide nimekiri.

müügilepingu sõlmimiseks, tellimuste vastuvõtmiseks, tarnete täitmiseks, arvete saatmiseks, maksete määramiseks, teile soovitud teenuste pakkumiseks

Altkäemaksu- ja rahapesuvastane, sanktsioonid, Tunne Oma Klienti, krediidi ja pettuste vastase tegevuse kontrollimine.

meie teenuste pakkumine teie ja meie vahel sõlmitud lepingu alusel

Õiguslike kohustuste täitmine, lepingu täitmine, nõusolek (kui on), õigustatud huvi.

Võimalik äriklient/tarnija

krediidivõime, kriminaalne tegevus / petturlus, isikut tõendavad dokumendid, krediidireitingud, riikliku taustaga isikute ja sanktsioonide loetelu

korruptsiooni- ja rahapesuvastane tegevus, sanktsioonid, „Tunne oma klienti“, krediidi- ja pettusevastane kontroll

seaduslike kohustuste järgimine, lepingute täitmine, nõusoleku andmine (kui kohaldatakse), seaduslikud huvid

Kliendi/tarnija kontaktisik

nimi, aadress, telefoninumber, faks, e-posti aadress, tekstsõnumiga teavitamise eelistus, isiklikud eelistused, lemmikrestoranid; saadud müügimeeskonna tehtud reklaamikampaaniate kaudu

kliendi/tarnija kontakt ärieesmärkidel (tellimuste vastuvõtmine, teenuste tellimine), kliendisuhete haldamine, klientidele uuendustest teavitamine

meie teenuste pakkumine teie ja meie vahel sõlmitud lepingu alusel, uuenduste tegemiseks vajame teie eelnevat nõusolekut

Tarbija

nimi, aadress, telefoninumber, faks või e-posti aadress; saadud tarbijalt

teie soovitud teenuste pakkumine

meie teenuste pakkumine teie ja meie vahel sõlmitud lepingu alusel

nimi, telefoninumber; saadud tarbijalt

toodete kohta teatatud probleemidele reageerimine või küsimused tasuta telefonile

seaduslikud huvid meie teenuste pakkumiseks ja kliendirahulolu tagamiseks

Tööle kandideerija

nimi, aadress, telefoninumber, faks, e-posti aadress, kvalifikatsioon, kogemus ja haridus; saadud tööle kandideerijalt

kandidaadiga tegelemine, taotluse hindamiseks ja teiega telefoni või e-posti teel kontakteerumiseks

seaduslikud huvid teie taotluse hindamiseks enne meiega töölepingu sõlmimist; töötlemine on vajalik selleks, et võtta meetmeid enne lepingu sõlmimist

 

Seoses isikuandmetega, mis on vajalikud teiega / teie ettevõttega sõlmitud lepingu täitmiseks; kui te ei esita meile neid isikuandmeid, siis ei pruugi meil olla võimalik teile nimetatud teenust pakkuda. Teie nõusolekul põhineva andmetöötluse puhul ei saa me teie nõusolekuta vajalikul eesmärgil töödelda, kuid kui annate oma nõusoleku, on teil õigus oma nõusolekust igal ajal keelduda või see tagasi võtta, ilma et see kahjustaks meiega sõlmitud lepingut.

Kui teie käest kogutakse teie nõusolekul (näiteks veebivormide või e-posti teel) muid isikuandmeid, nagu nimi ja e-posti aadress, anname enamasti kogumise ajal teada, milleks me neid isikuandmeid kasutame.

 

Küpsiste kasutamise põhimõtted

Veebilehel kasutatakse küpsiseid, et teha vahet teil ja teistel veebilehe kasutajatel. Seeläbi saame teile pakkuda head veebilehe sirvimise kogemust ning paremat veebilehte.

Küpsis on väike fail, mis koosneb tähtedest ja numbritest ning mis talletatakse teie brauserisse või arvuti kõvakettale. Küpsised sisaldavad teavet, mis kantakse teie arvuti kõvakettale.

Sooritusega seotud küpsised

Need küpsised koguvad teavet, mis aitab meil veebilehte parendada.

ageVerified

 

Jälgib, kas kasutaja on kinnitanud oma vanuse (veebilehel teatud vanusepiiranguga osades).

cookieBannerSeen

Jälgib, kas kasutaja on klõpsanud küpsise reklaamiribal nupul OK, mille tulemusena seda enam ei kuvata.Tracks if a user has clicked “ok” on the cookie banner – so it no longer displays it

_ga, _gid

Ainulaadne kliendi ID, mis antakse igale külastajale – see on teile unikaalne.

_gat_UA-9236928-1

See on Google Analyticsi määratud küpsis, mida kasutatakse selleks, et kontrollida, ega arvuti/seade ei esita Google Analyticsi serveris liiga palju päringuid, kui te CCHBC veebilehte külastate.

JSESSIONID

See on meie serveri seiretarkvara määratud küpsis, mida ei kasutata kasutajate ega nende käitumise jälgimiseks, vaid veebilehe aktiivsete päringute eristamiseks.

 

Küpsiste lubamine/keelamine

Te võite küpsiste kasutamisega nõustuda või sellest keelduda, muutes oma brauseriseadeid. Võtke aga arvesse, et kui küpsised on keelatud, ei pruugi teil olla võimalik kasutada kõiki meie veebilehe interaktiivseid võimalusi.

Küpsiste haldamiseks on mitu võimalust. Nimetatud funktsioonide kohta leiate lisateavet brauseri juhistest või tugikuvast. Näiteks Internet Exploreris võite valida tööriistad / internetisuvandid / turbe ja turvalisusega seotud vahelehed, et brauserit ootuspärasemaks kohandada. Kui kasutate eri asukohas eri arvutit, peate veenduma, et iga brauser on seadistatud teie küpsise-eelistuste järgi.

Osa nüüdisaegsete brauseritega saab veebilehe privaatsuspõhimõtteid analüüsida ja need brauserid võimaldavad kasutajatel oma privaatsusvajadusi hallata. Neid nimetatakse P3P võimalusteks (privaatsuseelistuste platvorm).

Brauseri küpsiste kausta salvestatud küpsiseid saab kerge vaevaga kustutada. Näiteks Microsoft Windows Exploreri puhul:

Kui te ei kasuta Microsoft Windows Explorerit, leiate küpsiste kausta abifunktsiooni ja märksõna „küpsis“ (cookie) kaudu.

Andmete avaldamine. Kes on teie isikuandmete saajad?

Meile esitatud isikuandmeid säilitab ettevõte Rackspace Crawleys Ühendkuningriigis asuvas andmekeskuses (ettevõttel on haru ka Iirimaal) ning neid tohivad vaadata ja saada ka Ühendkuningriigist väljaspool asuvad töötajad. Teie andmeid võidakse anda kolmandatele isikutele, äripartneritele, valitsusorganitele ja õiguskaitseasutustele, meie ettevõtte õigusjärglastele ja tarnijatele, keda kasutame andmete töötlemiseks enda nimel ning kellest mõni võib asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja kes tegutsevad käesolevates põhimõtetes sätestatud eesmärkidel ja põhjenduste alusel või teistel, teie heakskiidetud eesmärkidel.

Saajate kategooriad

Jagamise eesmärk

Coca‑Cola Hellenicu ettevõtete kontserni kuuluvad ettevõtted ja/või kolmandatest isikutest teenuseosutajad, kes meie nimel andmeid töötlevad

meie toodete ja teenuste pakkumiseks

kolmandatest isikutest teenusepakkujad, Coca‑Cola HBC tütar- või sidusettevõtja, kes pakub eeltoodud eesmärgil meie eest või meie palvel teie soovitud teenuseid

teie soovitud teenuste osutamine

äripartner

teie soovitud teenuste osutamine

valitsusasutused

seadusliku kohustuse täitmiseks

õiguskaitseasutused

seadusliku kohustuse täitmiseks

meie ettevõtte õigusjärglased ja tarnijad

teie soovitud teenuste osutamine

krediidiinfoagentuurid, pettusevastased agentuurid, Coca‑Cola Hellenicu ettevõtete kontserni kuuluvad ettevõtted ja/või kolmandatest isikutest teenuseosutajad, kes meie nimel andmeid töötlevad

korruptsiooni- ja rahapesuvastane tegevus, sanktsioonid, „Tunne oma klienti“, krediidi- ja pettusevastane kontroll

 

Kui esitate meile oma isikuandmed, nõustute sellise jagamisega.

Kas teie isikuandmeid edastatakse väljapoole EL-i?

Kuna Coca‑Cola HBC tegutseb paljudes riikides, võib juhtuda, et teie isikuandmeid, eriti siinse veebilehe töökohtade jaotise kaudu üles laaditud andmeid, võivad vaadata teiste riikide, sh nende, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), töötajad või tarnijad ning sealsed andmekaitseseadused võivad olla kehvema tasemega kui ELis. Samas tagame alati, et teie isikuandmed on niisama kaitstud kui ELi jäämise korral; samuti tagame, et neid andmeid hoitakse turvaliselt ning et neid kasutatakse üksnes meie juhiste kohaselt ja kokkulepitud eesmärgil/eesmärkidel. Lisateavet selliste ülekandmiste kohta leiate CV privaatsuspõhimõtetest.

Euroopa Komisjon on teatud EL-ist väljaspool asuvad riigid heaks kiitnud, kinnitades, et nad pakuvad ELi andmekaitseseadustega samaväärset kaitset ja seega pole nendesse piirkondadesse isikuandmete edastamiseks lisaohutusabinõud vajalikud (vt täielikku loetelu siit http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Riikides, mille kohta pole sellist kinnitust antud (nt Venemaa), palume andmete edastamiseks teie nõusolekut või edastame andmed Euroopa Komisjoni heakskiidetud lepingulistel tingimustel, millega kehtivad otse saajatele võrdväärsed andmekaitsega seotud kohustused, välja arvatud juhul, kui kehtivad andmekaitseseadused võimaldavad edastada andmeid ilma selliste formaalsusteta.

Kui soovite oma isikuandmete edastamise kohta kehtivate ohutusabinõude kohta koopiat, võtke meiega ühendust kontaktide lehel toodud andmete kaudu.

Kõik EList väljaspool asuvad isikud, kellele isikuandmed edastatakse, menetlevad teavet, täidavad ja esitavad tellimusi ning osutavad meie nimel tugiteenuseid. Lisaks võime edastada kolmandatele isikutele koondteavet oma lehe kasutamise kohta, aga see ei hõlma teavet, mida saaks kasutada teie tuvastamiseks. Jätame endale õiguse teie isikuandmeid avalikustada, kui seda nõuab seadus või kui peame seda vajalikuks, et kaitsta oma õigusi ja/või vastata meid puudutava kohtumenetluse, kohtu korralduse, järelevalveorgani või muu õigusmenetluse nõuetele.

Kui meid ei kohusta selleks seadus, ei jaga, müü ega levita me teilt saadud isikuandmeid muul viisil ilma teie loata.

Lõpetuseks, kui meie ettevõte astub ühisettevõttesse või müüakse muule äriühingule või ühendatakse muu äriühinguga, võidakse teie andmeid jagada meie uute äripartnerite või omanikega, võttes aluseks meie ja äripartnerite seaduslikud huvid äritegevuse hindamiseks, kasutamiseks, omandamiseks või laiendamiseks.

 

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

 

13-aastased ja nooremad kasutajad

Kui te olete 13-aastane või noorem, tuleb teil enne meiega isikuandmete jagamist hankida selleks oma vanema või hooldaja luba. Kasutajad, kellel sellist luba ei ole, ei või meile oma isikuandmeid anda.

Muud veebilehed

Meie veebileht sisaldab linke teistele veebilehtedele, mis ei ole meie kontrolli all ning mille kohta meie privaatsuse ja küpsiste põhimõtted ei kehti. Kui külastate nende linkide vahendusel teisi veebilehti, võivad nende käitajad koguda teie kohta teavet, mida kasutatakse kooskõlas nende privaatsuspõhimõtetega, mis ei pruugi olla samad kui meie privaatsuspõhimõtted. Me ei võta vastutust nende põhimõtete või teie isikuandmete töötlemise eest. Soovitame lugeda iga lingitud või viidatud või ülerealaotusega veebilehe privaatsuse ja küpsiste põhimõtteid ning kasutustingimusi, enne kui esitate isikuandmeid sellistele kolmandate isikute veebilehtedele.

Kogutud teabe turvalisus ja andmete säilitamine

Rakendame rangeid füüsilisi, elektroonilisi ja halduslikke turvameetmeid, et kaitsta teie andmeid volitamata isikute juurdepääsu eest, samuti ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kadumise, hävinemise ja kahjustada saamise eest nii veebis kui ka sellest väljaspool. Säilitame teie andmeid nii kaua, kui see on vajalik kogumise eesmärgi täitmiseks ja pärast seda seni, kuni seda nõuavad seadused.

CCHBC säilitab isikuandmeid tuvastatavas vormingus ainult perioodil, mis on vajalik kogutud andmete töötlemiseks.
CCHBC ei tohi säilitada isikuandmeid kauem, kui on vajalik seaduslike ärieesmärkide täitmiseks või kohaldatava seaduse alusel.
CCHBC määrab töötlemistegevuse registreerimise osana isikuandmete säilitamise perioodi kooskõlas asjakohaste seaduste ja määrustega.
CCHBC peab vajaduse korral põhjendama nõudeid isikuandmete pikemaks säilitamiseks kui ettevõtte või regulatiivsete nõuete maksimaalne säilitusperiood.
Teatud andmeid tuleb säilitada selleks, et kaitsta ettevõtte huve, säilitada asitõendid ja järgida üldisi häid äritavasid. Järgnevalt on toodud mõned andmete säilitamise põhjused:
• kohtuvaidlused;
• õnnetuste uurimine;
• turvalisusega seotud juhtumite uurimine;
• regulatiivsed nõuded;
• intellektuaalomandi säilitamine.

 

Internetiülekanded ja lahtiütlus

Ehkki Coca‑Cola HBC AG võtab mõistlikke samme kaitseks viiruste ja muude kahjulike komponentide vastu, ei saa me interneti olemuse tõttu anda mingeid lubadusi, et teie juurdepääs veebilehele ei katke või kulgeb tõrgeteta või et see veebileht, selle serverid või e-kirjad, sh meie saadetud, ei sisalda viiruseid ega muid kahjulikke komponente.

Meie kontaktid ning teie õigus pääseda oma isikuandmetele ligi ja neid uuendada

Andmete vaatamine, uuendamine ja kustutamine

Teil on õigus näha, milliseid isikuandmeid me teie kohta säilitame; ühtlasi võite paluda meil oma andmetes vajalikke muudatusi teha, et need oleksid täpsed ja ajakohased, või kustutada teie kohta säilitatavaid isikuandmeid. Võite meid teavitada ka siis, kui soovite andmetöötlust piirata või esitada oma isikuandmete töötlemise kohta vastuväiteid. Kui teil on selline soov, võtke meiega ühendust kontaktide lehel toodud andmete kaudu. Lisaks on teil õigus esitada teie kohta hoitavad isikuandmed mõnele teisele teenusepakkujale.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui me küsisime teie isikuandmete töötlemiseks teie nõusolekut, võite selle igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks teie nõusolekul toimuva töötlemise seaduslikkust. Kui teil on selline soov, võtke meiega ühendust kontaktide lehel toodud andmete kaudu.

Kaebus

Teil on õigus esitada riiklikule andmekaitseasutusele kaebus, saates oma nõude Eesti Andmekaitseinspektsioonile: Väike-Ameerika 19 10129 Tallinn Tel. +372 6274 135 Fax +372 6274 137 e-mail: info@aki.ee; koduleht: http://www.aki.ee/en

Meie kontaktid

Selleks, et ametlikult rakendada oma õigusi isikuandmete osas, mida me töötleme, palume esitada taotlus juurdepääsuks sellel lingil.

 

Kui teil on teie kommentaare teie isikuandmete kohta või küsimusi seotud privaatsuse ja küpsiste teatisega või kui te ei saa taotlust ülaltoodud lingist esitada, palun võtke meiega ühendust, kasutades järgmist e-posti aadressi: DataProtectionOffice@cchellenic.com. Küsimused ja võimalikud ettepanekud meie privaatsuse ja küpsiste teatise kohta on teretulnud.

Kuidas tehakse privaatsuse ja küpsiste põhimõtetesse muudatusi?

Kontrollige privaatsuse ja küpsiste põhimõtteid korrapäraselt, et olla kursis mis tahes muudatustega. Ehkki jätame endale õiguse neid põhimõtteid muuta või täiendada, lisame veebilehele suuremate muudatuste korral vähemalt 30 päevaks pärast muudatuste tegemist teate või vajaduse korral teavitame teid muudatustest e-kirja teel.