Väärtuse loomine ja jagamine

Meie tegevuse keskmes on meie ärimudel. See määrab ära tegevusvaldkonnad, milles osaleme ja suhted, millest sõltume. Samuti selle, mida soovime saavutada väärtuse loomiseks kõigile meie huvirühmadele nii lühikeses, keskmises kui ka pikas plaanis.

Employee in the plant

Lisame väärtust

 

Laiendades meie tarneahelat, kuid olles tõhusam... 

 


Ühendades jõud klientidega, et tagada sujuvad tarned...

Person consuming Coke in cafe
Ja võites huvirühmade ja tarbijate usalduse. 

Meie vara


Kõik saab alguse meie ressurssidest. Hoiame vara, mida oma tegevuseks vajame, hoolikalt:

 

Inimesed: meie töötajad
Loodusvarad: vesi, energia ja muud ressursid, mida pakub loodus
Sotsiaalne vara ja suhted: meie maine ning suutlikkus teenida ära ja säilitada peamiste huvirühmade usaldus
Raha: kõik vahendid, mis loodud läbi rahastamise, äritegevuse või investeerimise
Intellektuaalne vara: meie enda kaubamärgid, kasutusõigusega kaubamärgid ning ärisaladuse alla kuuluvad tehnoloogilised lahendused, standardid, litsentsid ja protsessid
Tootmisvara: seadmed ja hooned

Väärtuse jagamine


Loome väärtust oma huvirühmade jaoks ja see omakorda lisab aegamööda väärtust kogu meie ettevõttele.


Töötajad: töötajate arendamine, tunnustamine ja tasustamine tagab oskusliku ja motiveeritud töötajaskonna.
The Coca Cola Company: investeerimine tuntud kaubamärkidesse ja meie äritegevusse koos sujuva tootmis- ja müügitegevusega tagab viljaka koostöö paljudeks aastateks
Kogukonnad ja keskkond: kogukondade elu rikastamine, avalike hüvede toetamine ja keskkonna kaitsmine tugevdavad meie kohalolekut kohalikul tasandil ja aitavad võita kogukondade usaldust
Kliendid: kaubanduspartnerite äritegevuse toetamine võimaldab meil tarnida mitmekesistesse kanalitesse
Tarbijad: tarbijatele valikuvõimaluste ja kvaliteedi pakkumine ning sellega nende vajadustele vastamine toob tulu ja toetab meie äritegevuse jätkusuutlikkust
Aktsionärid: püsivalt suure tootluse ja dividendide tagamine annab toetava aktsionäride baasi