Coca‑Cola HBC Latvia kuulutati teist aastat järjest peresõbralikuks ettevõtteks, mille igapäevategevus on kooskõlas peresõbraliku ettevõtluse põhimõtetega.

Sotsiaalminister Jānis Reirs õnnitles 31 ettevõtet, millele anti tänavu peresõbraliku ettevõtte aunimetus. „Peresõbraliku ettevõtte tiitel on muutunud auasjaks. See on kümnes aasta, kui jagatakse peresõbraliku ettevõtte nimetusi, ja huvi kasvab pidevalt. See näitab, et arusaamad, teadmised ja huvi vastutustundliku ettevõtluse, töötajate, klientide ja nende perede teemal paranevad ja suurenevad, mis võimaldab tekkida heal keskkonnal ja positiivsel suhtumisel ning toetab vastastikust lugupidamist. Õnnelikud pered tähendavad ka õnnelikumat ühiskonda!“ kõneles sotsiaalminister auhinnatseremoonial.

Hindamisel võeti arvesse jätkusuutlikkuse indeksi küsitlust, milles uuriti peresõbralike põhimõtete (nt lastele ja peredele mõeldud tegevus, töö- ja eraelu tasakaalustatus) rakendamist ettevõttes.