Jätkusuutlikkuse ja ettevõtte vastutuse valdkonnas suurepäraseid tulemusi saavutanud Coca‑Cola HBC Latvia jõudis Läti jätkusuutlikkuse indeksis teist aastat järjest kuldtasemele.

Diploma

„Kuldsetele“ ettevõtetele on omane avatus ja läbipaistvus, millega nad avalikkusele peamisi jätkusuutlikkuse tahke tutvustavad. Neile on omane arvestada oma riskijuhtimisprotsesside laiendamisel ja kohandamisel olulisimaid ettevõtte vastutuse aspekte ning nende ettevõtte vastutuse strateegial on selged ja mõõdetavad sihid.

Jätkusuutlikkuse indeks on aidanud Läti ettevõtetel hinnata oma tulemuslikkust ja saada ülevaade täiustamisvajadustest juba kaheksa korda. Sel aastal kandideerisid reitingu saamiseks 54 kõige julgemat ja vastutustundlikumat Läti ettevõtet, millest 7 jõudsid plaatinumtasemele, 19 kuldtasemele, 21 hõbetasemele ja 6 pronksitasemele.

Selle projekti partneriteks on Ettevõtete Jätkusuutlikkuse ja Vastutuse Instituut (Institute of Corporate Sustainability & Responsibility), Läti Tööandjate Keskliit ja Läti Ametiühingute Keskliit, kes ühtlasi vastutavad hinnangute andmise eest.