Kõige usaldusväärsemate ja tuntumate jätkusuutlikkuse edetabelite hulka kuuluv DJSI tunnustab Coca‑Cola HBC-d tugeva, läbipaistva ja kestva jätkusuutlikkuse eest.

Zug, Šveits, 8. september 2016. The Coca‑Cola Company kaubamärkide toodete suurim villija Coca‑Cola HBC nimetati täna avaldatud Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksite alusel joogitööstuse jätkusuutlikkuse liidriks. Ettevõtte kogutulemus oli 90 punkti, mis on 40 punkti rohkem kui sektori keskmine ja 3 punkti rohkem kui eelmise aasta tulemus.

See on juba üheksas aasta, mil Coca‑Cola HBC-l on koht üleilmses jätkusuutlikkuse reitingu nimekirjas, ja see koht on teenitud tänu 2015. aasta suurepärastele jätkusuutlikkuse näitajatele. Aasta jooksul jätkas Coca‑Cola HBC oma keskkonnamõju vähendamist ja võis teatada ettevõtte CO2 heitkoguse vähenemisest kahekohalise arvu võrra. Samal ajal vähendas ettevõte suurenenud tootmis- ja müügimahule vaatamata ka ühe liitri joogi tootmiseks kuluva vee kogust ning pakkematerjalide hulka. Coca‑Cola HBC oli 2015. aastal üks maailma esimesest 12 ettevõttest, kes seadsid sisse teaduspõhised eesmärgid CO2 heite vähendamiseks nii otseses kui ka kaudses tegevuses. Veele ja süsinikdioksiidile 2015. aastal ettevõttesisese hinnasildi panemine ja kohustumine esitama aruandeid säästlikkuse kohta on praktilised näited Coca‑Cola HBC toetusest üleilmsele kavatsusele saavutada ÜRO kestliku arengu eesmärgid.

Coca‑Cola HBC on Coca‑Cola süsteemi kõige mitmekesisem villija, kes teenindab kolmes maailmajaos 28 riigis, nii väljakujunenud, arenevatel kui ka tärkavatel turgudel, umbes 600 miljonit inimest. Ettevõte on kogukonna heaolu parandamisse investeerinud 8,2 miljonit eurot (2,3 protsenti 2015. aasta maksustamiseelsest kasumist), tehes koostööd üle 230 vabaühendusega kolmes põhivaldkonnas, milleks on liikuv eluviis, keskkonna- ja veemajandamine ning noorsoo areng.

 

2015.aasta tulemuslikkuse põhinäitajad:

* 33 311 töötajat;

* 43 000 tarnijat;

* 1,3 miljardit eurot otsehangete korraldamiseks;

* 271 miljonit eurot tasutud makse;

* CO2 heitkoguse vähendamine 11,7% eelmise aastaga võrreldes;

* 7,2% tõhusam energiakasutus eelmise aastaga võrreldes;

* 19,4% enam ringlussevõetud plastpakendeid eelmise aastaga võrreldes;

* jätkusuutliku tegevuse tulemusnäitaja 87%.