Strateegilised põhiideed

Oma visiooni elluviimisel juhindume neljast strateegilisest põhiideest.

Sports event

 

Kogukondliku usalduse kasvatamine

Arvame, et meie ettevõte saab olla vaid nii terve ja tugev, nagu on kogukonnad, mille keskel me tegutseme. Tulevikule mõeldes vajavad jätkusuutlikud ettevõtted enda ümber elujõulisi kogukondi.

Coca‑Cola HBC suhe huvirühmade, klientide, tarbijate, töötajate, asutuste ja äripartneritega rajaneb usaldusel, mida aitab luua äritegevuse vastutustundlik ja jätkusuutlik juhtimine.

Customers

Tarbijakesksus

Pakume tarbijatele sobivaid tooteid igaks olukorraks

Coca‑Cola HBC jaoks väljendub tarbijakesksus suutlikkuses rahuldada ja ületada klientide ootusi, pakkudes neile sobivate kanalite kaudu sobivaks puhuks sobivas pakendis sobivaid tooteid. Need tooted peavad alati olema värsked, esinduslikud ja vajaduse korral jahutatud.

Coca-Cola HBC representative with a customer

Tarbijate eelistused

Pakume klientidele tooteid ja teenuseid, mis vastavad nende ootustele

Meie edu sõltub heade suhete loomisest klientidega. Pingutame selle nimel, et meie töötajad peaksid alati silmas klientide vajadusi ja rahulolu. Meie eesmärk on ületada tarnetele ja tööle seatud ootusi, et olla parim tarnija ning teha klientidega ühiselt tööd väärtuse loomiseks ja tugevate partnerlussuhete rajamiseks.

Employee in the plant

Väikesed kulud

Kulutõhus mõtteviis

2015.aastal paranes ettevõtte võrreldav brutomarginaal 100% ja samas ulatuses kasvas ka võrreldav kaubanduslik juurdehindlus. Ettevõtte kasumit mõjutasid enim väiksemad sisendkulud ja ebasoodsad vahetuskursi muutused. Seejuures liikusid need näitajad vastassuundades, suuresti tasakaalustades teineteist. Mõistame, et neid tegureid ei saa me just palju mõjutada. Seetõttu keskendumegi ennekõike nendele valdkondadele, mida me saame mõjutada – need on tootmis- ja logistikabaasi, tegevuskulude ja raha konverteerimise optimeerimine.