Meie juhtkond oma kümne liikmega ühendab eksperdid finantsi, müügi, turunduse, avalike suhete ja kommunikatsiooni, personalijuhtimise, ärisüsteemide, õigusliku ja tarneahela funktsioonidest.

Konstantin Choukchoukov, peadirektor

Tuli CocaCola HBCsse tööle 1995. aastal kohe pärast ülikooli lõpetamist. Osales Bulgaarias Sofias müügijuhtide koolitamise programmis. On töötanud müügivaldkonnas juhtivatel ametikohtadel. Nimetati 1998. aastal Bulgaarias suurklientide juhiks ja pani seal aluse vastavale osakonnale. Asus 2000. aastal Burgase villimistehase tegevjuhi kohale. Töötas pärast kohalike villimisettevõtete koondumist 2002. aastal CocaCola HBC alla Bulgaaria turundus- ja kaubandusjuhina. Määrati 2008. aastal Loode-Venemaa tegevjuhiks ja 2011. aastal Moskva piirkonna tegevjuhiks. Töötab alates 2014. aastast CocaCola HBC Balti riikide üldjuhina.

Ernesto Vanoli, Balti riikide finantsjuht

Ernesto liitus CCH perega 2000. aastal Itaalia üksuse eelarveanalüütikuna. Olles töötanud kümme aastat kodumaal ja omandanud rohkelt kogemusi erinevatel finantsvaldkonna ametikohtadel, näiteks finantsaruannete juhi, äritegevuse finantskontrolöri, eelarvejuhi ja müügiautomaatide osakonna juhina, otsustas ta end proovile panna Šveitsi üksuses, töötades seal kolm aastat finantskontrolöri ja eelarvejuhina.

Enne Balti riikide finantsjuhi kohale asumist jõudis ta naasta 2015. aasta juulis Itaalia üksusesse, kus ta töötas vanemfinantskontrolörina.

Darko Šaravanja, Balti riikide müügijuht

Darko Šaravanja liitus Balti riikide meeskonnaga 1. augustil 2018, asudes tööle Balti riikide müügijuhina.

Enne CocaCola HBC Balti riikide üksuses ametisse asumist oli ta alates 2017. aasta augustist töötanud Bosnia ja Hertsegoviina müügijuhina. Darko kogemuste pagasit rikastab ka see, et ta tuli 14 aastat tagasi CocaCola HBC Bosnia ja Hertsegoviina Sarajevo kontorisse tööle pärast ülikooli lõpetamist praktikandina. Ta on muu hulgas töötanud Bosnia ja Hertsegoviina SAP W2 projektijuhi, Sarajevo ja Mostari piirkondliku müügijuhi ning ärisuutlikkuse üksuse juhina. Darko on lõpetanud Sarajevo ülikooli finantserialal.

Luulea Lääne, Balti riikide suhtekorralduse ja teabevahetuse juht

Luulea Lääne liitus CocaCola HBC messkonnaga 2017. aasta kevadel ning on sellest ajast peale nautinud koostööd asjatundlike kolleegidega ja mitmekülgseid tööülesandeid. Tema töökohustuste hulka kuuluvad suhtekorralduse ja teabevahetuse meeskonna juhtimine Balti riikides, regulatiivvaldkonnas tekkinud probleemide lahendamine, meie toodete ja jätkusuutliku äritegevuse edendamine ning teiste üksuste ja sidusrühmade vahelise teabevahetuse kooskõlastamine.

Marija Korolova, Balti riikide äritegevuse edendamise juht

Marija alustas CocaCola HBCs tööd 1998. aastal ajutisel ametikohal – üheks aastaks äritegevuse edendamise juhina.

 Oma praegusel ametikohal Balti riikide äritegevuse edendamise juhina on ta töötanud alates 2016. aasta augustist.

Erika Jureviciute, Balti riikide õigusosakonna juht

Erika alustas CocaCola HBCs tööd 2015. aasta veebruaris täpselt samal ametikohal, kui ta praegu on, kuigi selle ametlik nimetus on vahepeal muutunud: tollal oli ta Balti riikide õigusküsimuste nõunik ja nüüd on ta Balti riikide õigusosakonna juht.

Maria Kütt, Balti riikide personalijuht

Maria tuli CocaCola HBCsse tööle 2017. aasta jaanuaris Balti riikide personalijuhi ametikohale. Nüüdseks on tal kogemusi kõigi personaliosakonna põhiülesannetega alates töötasude ja hüvitiste maksmisest ja suhete korraldamisest töötajatega kuni organisatsiooni arendamiseni. Maria on töötanud ka ärikonsultandi, rajatise juhi ja teenindusjuhina ning eri valdkondades, näiteks IT-, side-, kasiino- ja trükitööstuses.

Allar Kahju, Balti riikide tarneahelajuht

Allar Kahju liitus CocaCola HBC meeskonnaga 2018. aasta märtsis. Ta töötas varem Eestis Rimi tarneahelajuhi ja enne seda Selveri logistikajuhina. Pärast kümneaastast karjääri jaemüügivaldkonna tarneahela korraldamises on ta nüüd asunud Balti riikide tarneahelajuhi ametikohale CocaCola HBCs.