Töötame selle nimel, et vähendada oma mõju vesikondadele, edendada veemajandamist kogukondades, kus me tegutseme, ning hoolitseda selle eest, et meie veetarbimises arvestataks kogukondade vajadusi.

Vesi on inimese ja keskkonna arenguks väga vajalik. Coca‑Cola Hellenic üritab vesikondade mõjustamist limiteerida ja edendada vee steweardship`ii tegevusi ühiskondades, kus seda kasutatase. Meie tagame, et vee kasutus austaks ühiskonna vajadusi.

Me usume, et tööstusel on suur roll leida sobivad lahendused tänapäeva vee väljakutsetel. Me mõistame, et inimese areng ja kliima muutused mõjutavad sügavalt vee kättesaadavust ja me töötame selleks, et neid muutusi leevendada ja nendega kohaneda.

Otsene Coca‑Cola Hellenicu mõju veele avaldub enamasti vee villimisseadmetes. Kaudse mõju tulemused on näha virtuaalselt vee varjatud koostisosadest ja vähemal määral pakendist.

Koostöös Keskkonnapoliitikaga, oleme kohustatud:

  • Minimaliseerima tegevuste mõju, vähendades vee kasutamist ja kindlustades reovee täielikult töödeldud tasemeni, säilitades veeorganismide elu.
  • Hindama tulevikus vee kättesaadavust ja vähendades keskkonna- ja sotsiaalseid riske, mis on seotud meie veekasutusega.
  • Koostöös tarnijatega aru saamavee olulisusest toorainetele, eriti põllumajandustoodetele nagu suhkur ja puuviljad.
  • Osalema ühiskonna veeressursside teadlikkuse ja kaitse tõstmises, läbi kohaliku ja rahvusvahelise partnerluse
  • Pakkuma katastroofide tagajärjel ühisondadele vee varusid
  • Aitama kaasa kohalike ja rahvusvaheliste partnerite ja huvirühmadega vee standardite ja poliitikate arendamisele
  • Töötama organisatsioonide ja algatajatega, nagu näiteks ÜRO Global Water Mandate, jagamaks ja propageerimaks vee Stewardship`i praktikaid.

Me anname sidusrühmade juhendamisel põhjalikult ja läbipaistvalt aru vee mõjudest ja sellega seotud tegevustest.