Coca‑Cola HBC Baltikum hoolib kõigi töötajate, töövõtjate, külastajate ja teiste ettevõtte tegevustega seotud inimeste tervisest ja ohutusest, täites samal ajal tarbijate ja klientide ootusi toodete heale kvaliteedile ja ohutusele.

Ettevõte pöörab erilist tähelepanu töötervishoiu ja ohutuse valdkonnale, arendades ja rakendades tõhusat töötervishoiu ja ohutuse (OH&S) süsteemi, standardeid ja tavasid, mis vastavad ettevõtte äritegevusele.