Otsime tarnepartnereid, kes jagavad meiega sarnaseid väärtusi ja tegutsevad eetiliselt. Meie põhimõte on kohelda oma tarnijaid samamoodi, nagu soovime, et koheldaks meid.

Eetilise äriorganisatsioonina võtab Coca‑Cola HBC endale vastutuse tagada, et meie äritegevus ei soodustaks otseselt või kaudselt inimõiguste rikkumist. Läbi koolituste tagame me selle, et meie töötajad oleksid teadlikud ettevõtte inimõigustele pühendumusest ning nende endi õigustest ja vastutustest.

Inimesed, kellega me meie tegevusmaades koostööd teeme teavad, et me oleme pühendunud oma äri juhtimisele kindlaksmääratud väärtuste kohaselt, mis esindavad kvaliteedi, terviklikkuse ja täiuslikkuse kõrgemaid standardeid. Me austame kõikide nende riikide unikaalseid tavasid ja kultuure. Sellest poliitikast kinnipidamisel üritame me arendada suhteid selliste tarnijatega, kes jagavad meiega sarnaseid väärtusi ning teevad äri eetilisel viisil.

Osana meie jätkuvast jõupingutusest arendada ja tugevdada meie suhteid tarnijatega oleme me vastu võtnud Coca‑Cola HBC tarnijaid puudutavad juhised, mida kasutame otsetarnijatega suhtlemisel. Need juhised põhinevad arvamusel, et ettevõtete vastutustundlik käitumine on pikaajalise edu saavutamiseks oluline ning peab olema kajastatud meie suhetes ja tegevustes turul, töökohas, keskkonnas ja ühiskonnas.