Me ei kasuta kusagil oma 28 tegevusriigis geneetiliselt muundatud allikaid ega geneetiliselt muundatud allikatest pärit koostisosi.

Coca‑Cola Hellenic ei kasuta üheski 28-s tegutsetavas riigis koostisosi, mis on geneetiliselt muundatud või tuletatud geneetiliselt muundatud organismidest. Arvestades eelpool mainitud olukorda ja seadusest tulenevate vastavate nõuete puudumist, ei too me seda ka eraldi välja oma toodete siltidel.

Ettevõtte positsioon on toetada vastutustundlikult moodsa biotehnoloogia kasutamist ning omada efektiivset seadusandlikku kontrolli ja adekvaatset informatsiooni selle kasutamise kohta. Sellise tehnoloogia kasutamine, täiustamaks toidu saagikust, võib tuua olulist kasu inimkonnale ja üksikuid taotlusi peaks hindama nende väärtuse järgi.

Coca‑Cola Hellenic tunnistab asjaolu, et avalikkuse tähelepanu toidus sisalduvate geneetiliselt muundatud koostisosade suhtes siiani areneb ning märgib, et arutelu ja avalik heakskiit on Euroopa riikides ja terves maailmas erinevatel staadiumitel.

Kuniks avalik arutelu jätkub, järgib ettevõte olukorda, valmistab ette ning vajadusel muudab oma poliitikat valguses, olenevalt võimalikest tekkivatest arengutest.

Coca‑Cola Hellenic julgustab mõistlikke ja teaduslikult põhjendatud lahendusi ning toetab ja aitab tarnijaid kinni pidama samadest standarditest.