Coca‑Cola HBC Baltic hoolib oma töötajate ja ettevõtte äritegevusega seotud inimeludest ja nende ohutusest. Ettevõtte juhtkond on töötervishoiu ja ohutuse põhimõtetest lähtuvalt pühendunud tööga seotud autoõnnetustest tulenevate vigastuste ja surmade vähendamisele ning julgustab oma töötajaid rakendama antud põhimõtteid ka töövälisel ajal.

Ettevõte on võtnud endale eesmärgiks vähendada autoõnnetustesse sattumise ohtu ja selle saavutamiseks: 

- järgitakse kõiki sõidukite ja juhtide ohutusega seotud seaduseid; 

- teavitatakse kõiki töötajaid sõidukite ohutu kasutamisega seotud vastutusest; 

- korraldatakse spetsiaalseid sõiduohutuse koolitusi, sealhulgas ökonoomse sõidu ja ohutu sõidu koolitusi; 

- lähtutakse sõidukite valikul ohutuse kriteeriumist; lähtutakse autojuhtide valikul kindlatest kriteeriumitest;  

- tagatakse, et sõidukite ohutusseadmed vastavad töökeskkonnale; 

- tagatakse, et kõigis ettevõtte sõidukites paigaldatakse ja kasutatakse ohutusseadmeid; 

- tagatakse, et ükski sõiduk ei ületa neile määratud koormuse ja töötundide piirangut; 

- rakendatakse sõiduki hoolduse korda, et tagada nende ohutu kasutamine liikluses; 

- plaanitakse marsruute ja sõite, sealhulgas puhkepause, et ennetada juhi väsimist; 

- uuritakse liiklusõnnetusi ja võetakse meetmeid nende kordumise ennetamiseks; 

vaadatakse üle liiklusohutuse näitajad ja lisatakse äriplaanidesse parandusmeetmeid.