Mõistame, et riskijuhtimine kuulub lahutamatult hea haldustava ja äriühingu üldjuhtimise juurde.