Coca‑Cola HBC Baltikum usub, et ettevõtte edu võti seisneb järjepidevas kvaliteetsete toodete ja teenuste pakkumises, mis vastavad klientide ja tarbijate ootustele ning isegi ületavad neid. Seejuures on oluline tagada kõigi ettevõtte poolt toodetavate ja turustatavate toodete toiduohutus.

Meie ettevõte on pühendunud meie poolt toodetavate ja turustatavate kaubamärkide maine ning tarbijate kindlustunde hoidmisele, arendades, rakendades ja täiustades pidevalt toiduohutuse juhtimissüsteemide kvaliteeti.

Kvaliteedi tagamise vastutus lasub igal Coca‑Cola HBC Baltikumi töötajal tema igapäevaste töökohustuste täitmisel. Toiduohutuse eest vastutavad kõik töötajad, kelle töö on seotud otseselt toodete koostisosade, pakendamise, tootmise, säilitamise ja transpordiga.