Coca Cola HBC järgib eetilise käitumise põhimõtteid ja suhtub korruptsiooni nulltolerantsiga.

Coca‑Cola Hellenicus algab kõik meie väärtustest. Kõige suurem prioriteet on olla avatud, õiglane ja aus. Me peame elama oma väärtuste, see tähendab inimeste austamise, aususe, läbipaistvuse ja otsekohesuse järgi suheldes tarnijate, klientide, riigiasutuste ja muude sidusgruppidega ükskõik, kus me oma valdkondades ka ei tegutseks.

Meie ausale ja eetilisele käitumisele pühendumine on korruptsiooni ennetamise ja avastamise valdkonnas eriti oluline. Meie suhtumine korruptsiooni on arusaadav: me rakendame nulltolerantsi strateegiat. Ma tean, et me tegutseme rasketes keskkondades ning kultuurides, kus korruptsioon võib olla laialdaselt levinud. See ei saa olla vabandus. Meie töötajate ja meie nimel töötavate isikute oma kohustustest arusaamise ja väärtustega kooskõlas käitumise tagamine on oluline.

Käesoleva altkäemaksu vastasuse eeskirja ja selle järgimise käsiraamat annab üldisema arusaamise Coca‑Cola Hellenicu altkäemaksu ja korruptsiooni vastasest programmist. Selle eesmärgiks on harida sind ning varustada teadmiste ja vahenditega altkäemaksu ja korruptsiooni tuvastamiseks ja ennetamiseks. See annab ka juhiseid selle kohta, kust võib leida rohkem informatsiooni.