Soovime vähendada oma mõju kliimamuutustele ja tegutseda igas valdkonnas keskkonnasäästlikult. Usume, et tööstusvaldkonnal on praegustele kliimaprobleemidele kestlike lahenduste leidmisel oluline osa.

Coca‑Cola Hellenic püüab piirata oma mõju kliimamuutustele ning teostada kõiki äritegevusi jätkusuutlikul viisil. Me usume, et tööstusel on tänapäeva kliima väljakutsetes oluline roll jätkusuutlike lahenduste leidmisel.

Otsene heitgaasi kogus Coca‑Cola toimingutest tuleneb peamiselt energia kasutamisest villimisseadmetes ja autopargis. Kaudsed heited tulenevad toormaterjalidest (koostisosad ja pakendid) ja jahutusseadmetest.

Kookõlas oma Keskkonnastrateegiaga me:

  • Vähendame oma tegevuses kasutatavat energiat.
  • Rakendame alternatiivse või taastuva energia tehnoloogiaid, mis pakuvad meie jaoks täiendavat säästvat energiat. Näideks sellest on meie programm ehitamaks ühendatud soojuse- ja elektrijaamad kõrvuti villimisseadmetega.
  • Kliimamuutustega võitlemiseks tegutseme koos sidusrühmadega, näiteks töötame koostöös tarnijatega vähendamaks pakkematerjali peidetud süsinikdioksiidi ning ökoloogilist jalajälge meie jahutusseadmetes.
  • Esitame oma kasvuhoonegaaside emissiooni, eesmärke, tulemusi ja tegevust avalikult ja vastavalt Kasvuhoonegaaside Protokollile.