Coca‑Cola HBC Baltikum soovib olla oma äritegevuses jätkusuutlik ja keskkonnamõjude suhtes vastutustundlik. Usume, et keskkond on kõigi vastutus ja kõik töötajad vastutavad keskkonnasäästliku tegevuse eest.

Coca‑Cola HBC Baltikum püüab oma keskkonnanorme pidevalt täiustada, vähendades seejuures halba mõju keskkonnale nii kohalikul kui ka ülemaailmsel tasandil.

Oleme pühendunud järgmistele tegevustele: 

- tegutseme kooskõlas kõigi kehtivate õigusaktide ja eeskirjadega ning rakendame ettevõttes rangeid keskkonnanõudeid; 

- arendame ja sertifitseerime keskkonnajuhtimissüsteemi kooskõlas ISO 14001 ja Coca‑Cola Company nõuete (KORE) ning Coca‑Cola Hellenicu spetsiaalsete standarditega, et tagada vastutus ja pidev parendamine; 

- lisame keskkonnastrateegiaid ja eesmärke oma äriplaanidesse, et keskkonnamõjude juhtimine oleks meie tegevuse lahutamatu osa; 

- määrame kõik keskkonnaaspektid, seame keskkonnakaitse eesmärke, jälgime tulemusi ja kontrollime protsesse, et hinnata oma tegevust võrdluses keskkonnaalaste ettevõttesiseste ja väliste standarditega; 

- ennetame saastumist ja kaitseme keskkonda parimate võimalike keskkonnatavade rakendamise kaudu, kõrvaldame ja neutraliseerime jäätmeid kontrollitud viisil, vähendame heitmeid, säästame loodusvarasid (vett ja energiat) ning suurendame jäätmete ringlussevõttu; 

- rakendame Coca‑Cola Hellenicu tarbimisjärgse pakendijäätmete käitlusega seotud põhimõtteid, tootes kergemaid pakendeid, organiseerides pakendimaterjali taaskasutusse jõudmist, tõstes oma töötajate teadlikkust ja korraldades jäätmete kogumise kampaaniaid; 

- rakendame Coca‑Cola Hellenicu veemajandamise põhimõtteid ja püüame vähendada meie tegevuse mõju, kasutades vähem vett ja tagades, et heitvett töödeldakse viisil, mis aitab säilitada veeloomade ja taimede elu; 

- rakendame Coca‑Cola Hellenicu kliimamuutuste põhimõtteid ja tahame piirata oma mõju kliimamuutustele, vähendades energiakasutust ja jahutusvedelike heitkoguseid; 

- julgustame töötajaid leidma viise, kuidas parendada oma töövaldkonnas keskkonnasäästliku tegevust ja jäätmekäitlust; 

- teeme koostööd huvirühmadega, et otsida ja arendada lahendusi nendele keskkonnaprobleemidele, millega ettevõte saaks anda tõhusa ja kestva panuse; 

- edastame oma keskkonnaalased nõuded ja tegevuse kõigile huvirühmadele.