Inimõiguste austamine on Coca‑Cola HBC ning meie tegevusega seotud kogukondade kestlikkuse jaoks ülitähtis. Meie eesmärk on kohelda inimesi väärikalt ja austusega.

CCHBC-s tunnustame me erinevate riikide, tarbijate, klientide, varustajate ja meie töötajate erinevusi.

Oleme vastutustundlik ja eetiline äriettevõte ning austame rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste printsiipe, mis on väärtustatud inter alia ÜRO Inimõiguste Ülddeklaratsioonis ning ÜRO ülemaailmse koostööleppe kümmet printsiipi.

Oleme pühendunud oma põhiväärtuste, kaasa arvatud Ärialase käitumise koodeksis ära toodud printsiipide ja eetiliste standardite propageerimisele.