Väärtustame oma töötajate tervist ning mõistame, et HIV ja aids võivad kõiki ohustada.

Coca‑Cola Hellenic on täielikult pühendunud oma töötajate heaolule. Ettevõte on teadlik, et mõnedes riikides, kus tegutsetakse, võivad töötajad olla seotud kõrge HIVi/AIDSi nakatumisega.

Coca‑Cola Hellenic on teadlik, et nende töötajad võivad olla seatud HIVi/AIDSi haigestumise riski ette ning HIV/AIDS`i kõrge nakatumise protsent mõnedes riikides tuleneb pakutavate sotsiaalsete- ja meditsiiniliste toetussüsteemide puudumisest.

Käesolev poliitika on loodud nende probleemide käsitlemiseks kahel viisil: 

  • Vähendamaks töötajate ja nende perekondade nakatumise ohtu läbi haridusprogrammide, mis suurendavad teadlikkust HIVi/AIDSi leviku ja nakatumise vältimise osas.
  • Selle tagamiseks võime me tihedas koostöös kohalike valitsuste, vastavate abiorganisatsioonide ja Coca‑Cola Company-ga teha oma panuse mõjutatud personalile ja nende perekondadele retroviiruse vastaste ravimite võimaldamisega riikides, kus esineb kõrge HIVi/AIDSi nakatumise risk ja kus puudub võimalus raviks.