Hea Äriühingu Juhtimise Tava juhend on kogu Coca‑Cola HBC-d hõlmavate põhimõtete kogum, mille järgimine on esmatähtis. See juhend väljendab meie tahet käituda parimate ettevõtlustavade kohaselt.

Me sõltume sellest, kuidas kliendid ja tarbijad meid usaldavad. Meil kõigil on kohustus see usaldus iga päev välja teenida. Meie maine tekib läbi meie käitumise töökohal ja Coca‑Cola Hellenicut esindades. Meie edu tekib tulevikus koos meie väärtustega: ehtsus, täiuslikkus, õppimine, oma inimestest hoolimine, üheskoos tegutsemine ning võites kliendiga.

Meie väärtused nõuavad meilt, et oleksime avatud, õiglased ja ausad ning tegutseksime otsekoheselt. Me oleme mitmekesine äriühing ning loome ohutu, lõbusa ja positiivse töökeskkonna. Igal pool, kus me tegutseme, austame oma lubadusi ning teeme seda, mis on õige, mitte lihtsalt lihtne. Me konkureerime innukalt eesmärgiga turul võita, kuid me oleme alati ausad, seadusekuulekad ning õiglased oma tegevustes kõigiga, kellega me kokku puutume. Võites kliendiga hoolime sama palju sellest, kuidas meie tulemusi saavutatakse kui ka tulemustest endast. Me ei käitu kunagi ülbelt või ilma teiste huvidega arvestamata.

Käesoleva käitumiskoodeksi sisu on osa meie vastutusest kindlustada töökoht ja tööjõud, kes on täielikult pühendunud tegelema äriga lähtudes meie väärtustest. Meie eesmärgiks on tagada selge ja kättesaadav dokument, kus sisaldub praktiline juhend meie individuaalsete kohustuste ning kahtluste tekkimisel täiendava informatsiooni saamise kohta. Samas ei saa selles koodeksis sisalduda iga situatsioon, millega me kokku puutume ning see ei ole asendus loogilisele mõtlemisele ja heale otsustusvõimele, mille aluseks on meie väärtused ja meie pühendumus olla üks kõige usaldusväärsemaid ja lugupeetavamaid ettevõtteid maailmas.

Me usume Coca‑Cola Hellenicus, et soovides saavutada parimat finantssooritust ja kasvu peame olema täiuslikud oma äritegevuses ning pidama kinni kõige kõrgematest äri- ja sotsiaalse vastutuse standarditest.