Coca‑Cola HBC Baltikumi äriüksusel on nüüd ka oma vastutustundliku ettevõtluse aruanne, kus on välja toodud meie pingutused sellel alal aastal 2017.

Coca‑Cola HBC avaldas ajaloo esimese Baltikumi äriüksuse tegevust kajastava vastutustundliku ettevõtluse aruande nimega „Coca‑Cola HBC Baltikumi Vastutustundliku Ettevõtluse Aruanne – meie väärtused ja igapäevane töö“, mis on kokku pandud GRI (Global Reporting Initiative) põhimõtete järgi.

Aruanne on saadaval inglisekeelsena.

 

Vastutustundliku ettevõtluse aruanne 2017