Uhiuues artiklite seerias uurime meie poolt püstitatud 2025 jätkusuutlikkuse eesmärke, mis käsitlevad kuut põhivaldkonda: heitkoguste vähendamine, vee kokkuhoid ja kaitse, jäätmevaba maailm, allikad, toitumisalane teave, meie inimesed ja kogukond.

2018. lõpuks moodustavad need külmikud juba 13% kõikidest meie jahutitest, viies meid oma 2025. aasta eesmärkidele lausa 50% võrra lähemale.

Antud nädalal me keskendume sellele, kuidas tõsta energiatõhusate külmikute arvu meie klientide juures kuni 50%, mis aitab vähendada CO2 heitkoguseid.

Lisaks meie poolt pakutavatele ja jahutatavatele karastusjookidele on veel üks faktor, mida inimesed meie klientide pindadel märkavad – külmikud. Kuna me soovime, et meie joogid oleksid alati serveeritud suurepäraselt, vajame selleks külmikuid. Külmikud on üldiselt keskkonnale negatiivse mõjuga, ning meie külmikud pole siinkohal erand, tekitades peaaegu 40% süsinikdioksiidi heitkogustest (vastavalt meie 2017. aasta andmetele).


Praegu moodustavad jahutusaine HFC-vabad (hüdrofluorosüsiniku vabad) jahutid üle kogu Balti turu juba 31,2%.

Kuna püüame vähendada heitkoguseid kogu meie väärtusahelas, kuhu kuuluvad ka kliendid, toome turule uue põlvkonna külmikud „iCOOLers“, mis kasutavad keskkonnasõbralikke jahutusaineid ning on 57% rohkem energiatõhusamad.

2018.lõpuks moodustavad need külmikud juba 13% kõikidest meie jahutitest, viies meid oma 2025. aasta eesmärkidele lausa 50% võrra lähemale. 2019. veebruaris jõuame olulise verstapostini - 200 000 iCOOLeriga klientide pindadel, aidates vähendada meie CO2-heitgaase ja leevendada klientide energiaarveid.

Meie äriüksus näitab ka selle eesmärgi saavutamisel tugevat juhtrolli. Praegu moodustavad jahutusaine HFC-vabad (hüdrofluorosüsiniku vabad) jahutid üle kogu Balti turu juba 31,2%.

Hetkel on plaanis suurendada seda ligi 10%. Selle aasta lõpuks on kogu turul 6739 HFC-vaba jahutit mis moodustavad kõikidest siinsetest külmikutest 40,3%.