Zug, Šveits, 14. september 2018. Eile avaldati 2018. aasta Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksid. See on üks tähtsaim mõõdupuu äritegevuse kestlikkuse hindamiseks. Coca Cola HBC, mis on viimased neli aastat olnud oma tegevusalal liidrikohal, arvati sel korral nii rahvusvahelises kui ka Euroopa joogitööstuses kolme esimese sekka.

See toimus samal ajal, kui Coca‑Cola HBC avaldas jätkusuutlikkusega seotud lubadused 2025. aastaks, ja seega rakendatakse uusi abinõusid lisaks jätkusuutlikkusega seotud lubadustele 2020. aastaks.

Lubadused keskenduvad kuuele põhivaldkonnale, milleks on heitmete vähendamine, veekasutus ja -majandus, prügivaba maailm, koostisainete hankimine, toitumisteadus ning töötajad ja kogukonnad.

Peale 17 uue lubaduse pöörab Coca‑Cola HBC esmajärjekorras tähelepanu järgmistele tegevussuundadele:

  • suurendada kontserni kasutatavate energiatõhusate külmkappide osakaalu turul 50 protsendini;
  • kasutada ELi riikides ja Šveitsis ainult elektrit, mis pärineb taastuvatest ja puhastest energiaallikatest;
  • aidata tagada vee kättesaadavus kõigis kontserniga seotud kogukondades, kus sellega on suuri probleeme;
  • aidata koguda kokku 75% ulatuses müügipakendeid;
  • tagada, et pooltel juhtivatel ametikohtadel töötavad naised;
  • anda ühele miljonile noorele koolitust programmi #YouthEmpowered raames (2017. aasta algandmed).
  •  

Siit leiate teabegraafika kõigi lubadustega 2025. aastaks

Tegevdirektor Zoran Bogdanovic märkis seoses DJSI edetabelikohaga järgmist: „Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeks aitab meil pidevalt täiustada oma tegevuspõhimõtteid ja -viise. Täna teatavaks tehtud jätkusuutlikkusega seotud lubadused 2025. aastaks kinnitavad, et kestlikkus on meie äristrateegias tähtsal kohal, kusjuures selle aluseks on meie töötajate ja koostööpartnerite asjatundlikkus ning nende eesmärgikindlus keskendumisel jätkusuutlikele teguviisidele ja tavadele.“

 

Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeks (DJSI)

Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeks on kõige laiemalt tunnustatud mõõdupuu ettevõtete kestlikkuse kohta ja samanimelist edetabelit koostatakse alates 1999. aastast. Ettevõtteid hinnatakse rangete majandus-, keskkonna- ja sotsiaalsete kriteeriumide alusel ning suurt tähelepanu pööratakse pikaajalisele väärtusele aktsionäride jaoks. Maailma kõige jätkusuutlikumad ettevõtted selgitatakse välja karmidel ja kindlatel nõuetel põhineva hindamise käigus, milles osaleb kokku 2100 ettevõtet 59 tegevusharust ja 47 riigist.