Looduskaitsenädalavahetuse projekti korraldab Maailma Looduse Fond ning Coca‑Cola HBC Latvia kuulub selle aktiivsete toetajate hulka.

Sel aastal toimus looduskaitsenädalavahetus 10. juunil Siguldas Gutmani koopa juures. Tänavu osales projektis üle 120 töötaja ja nende pereliikme.

Coca‑Cola HBC Latvia vabatahtlikud puhastasid Gutmani koopa ümbrust. Coca‑Cola HBC Latvia koostöö Maailma Looduse Fondiga on kestnud neli aastat. Tänavune koristusaktsioon Gauja rahvuspargis oli väga mitmekülgne, hõlmates nii koopa ümbruse koristamist, pinkide värvimist kui ka tiikide ja lõhelaste kudemispaikadeks olevate jõgede puhastamist – viimane neist kuulus päeva kõige raskemate, ent olulisemate tööde hulka.

„Ettevõtetel on keskkonnahoidlike ja säästvate lahenduste leidmisel ja tutvustamisel oluline roll. Coca‑Cola HBC Latvia osalemine looduskaitsenädalavahetuse projektis on meie hinnangul kiiduväärne tegevus, mis näitab, et ettevõte tajub tihedat seost äritegevuse ja looduses toimuva vahel. Julgustame ka teisi ettevõtteid kaasa lööma,“ sõnas Läti Maailma Looduse Fondi direktor Jānis Rozītis.

Coca Cola HBC Latvia kommunikatsioonijuht Dace Dricka: „Oleme Maailma Looduse Fondi korraldatud looduskaitsenädalavahetusest osa võtnud juba neli aastat ning ma tunnen uhkust ja heameelt Coca‑Cola HBC Latvia töötajate üle, keda osaleb selles projektis üha enam ja kes tunnevad asja vastu huvi. Coca Cola HBC Latvia seisab puhta keskkonna eest ja meil on hea meel, et see projekt kordub.“

Peale ümbruse puhastamise said Coca‑Cola HBC Latvia töötajad looduskaitsenädalavahetusel vabas õhkkonnas uusi teadmisi loodusest ja elurikkusest.

Mis on looduskaitsenädalavahetus?

See on ühiskondlik algatus, mille eesmärk on rakendada vabatahtliku töö kaudu loodust taastavaid meetmeid, et toetada looduslikke protsesse ja luua looduslikku keskkonda. Selles ühiskondlikus algatuses osalejad aitavad hoida Läti loodusväärtusi, õpivad Läti looduse mitmekesisuse ja eripärade kohta ning arendavad ühtlasi meeskonnavaimu.