31. mail õnnitles sotsiaalminister Jānis Reirs 31 ettevõtet, mille igapäevategevus on kooskõlas peresõbraliku ettevõtluse põhimõtetega ning millele anti tänavu peresõbraliku ettevõtte aunimetus. Teist aastat järjest leiab nende ettevõtete seast ka Coca‑Cola HBC Latvia.

See on kümnes aasta, kui jagatakse peresõbraliku ettevõtte nimetusi, ja huvi kasvab pidevalt. See näitab, et arusaamad ja teadmised vastutustundliku ettevõtluse teemal paranevad, mis võimaldab tekkida heal keskkonnal ja positiivsel suhtumisel ning toetab vastastikust lugupidamist. Õnnelikud pered tähendavad ka õnnelikumat ühiskonda! Sotsiaalminister Jānis Reirs.
Award ceremony

Hindamiseks kasutati jätkusuutlikkuse indeksi küsitlust, milles uuriti peresõbralike põhimõtete rakendamist ettevõttes, nt lastele ja peredele mõeldud tegevusvõimalusi, töö- ja eraelu tasakaalustatusele keskendumist jne.