Vesi on meie äri jaoks ülioluline: vajame seda meie jookide, tootmise ja protsesside jaoks. Lisaks sellele vajavad meie kogukonnad ohutut, kvaliteetset ja ligipääsetavat vett. Lõppude lõpuks, puhas vesi ja sanitaarkaitse on ühiskonna algnõue ning samuti ka on see üks ÜRO säästva arengu eesmärke.

Samuti oleme pühendunud veekasutuse vähendamisele 20% võrra, tehastes mis asuvad riskipiirkondades.

Veeriskide hindamiseks vesikondades, kus meie ettevõte opereerib, kasutame me rahvusvaheliselt tunnustatud veeseire vahendeid ja andmete analüüsi. Meie prognoosid näitavad, et meie tegevuspiirkondades on umbes 17 veekeskkonna riski. Enamik neist on Nigeerias, kus probleemid on seotud juurdepääsuga veele ja kanalisatsioonile.

Samuti on mõjutatud asukohad ka Venemaal, Kreekas, Küprosel ja Armeenias, kus me planeerime või rakendame veega varustamise protsesse.

Meie üheks algatuseks on puhta joogivee realiseerimine kogukondades, kus see puudub, puhastades reovett ning kasutades seda kariloomade sööda jaoks ja veekogude kaitseks ning taastamiseks. Juba üle kümne aasta, töötades koos ülemaailmse veepartnerlusega (Global Water Partnership) Vahemere piirkonnas koos Kreeka ametivõimudega, oleme Kreekas osalenud programmis nimega „Missioon Vesi“, mis edendab vee säästlikkust vihmavee kogumise abil. Koostöös ametivõimudega paigaldasime Kythera saarele 2017. aastal kolm uut veemahutit. Projekt „Missioon Vesi“ on juba toetust pakkunud 31-le Kreeka saarele. Vaadates tulevikku ja liikudes edasi, on vesi jätkuvalt meie peamine prioriteet kõigis meie tegevusvaldkondades.

Kuigi Balti riigid ei asu veeriski piirkonnas, on siiski meie eesmärk vähendada joogitoodangu veekasutust liitri kohta. Neptunase tehases on eesmärgiks vähendada Neptunas vees kasutatava vee kogust 22,5 protsenti. 2017. aastal kasutasime ühe liitri joogi valmistamiseks 1,87 liitrit vett. 2020. aastaks on plaanis veekasutuse suhe olla 1,45.

Eesmärgi saavutamiseks kasutame järgmiseid meetmed:

  • konveierilintide määrde optimeerimine, märja liinimäärde asemel kuiva kasutamine.
  • vee taaskasutamise projektid ehk pudelite loputusvee korduvkasutus;
  • Puhastamisetappide optimeerimise ja analüüsimine;
  • liivfiltreerimise sageduse optimeerimine veepuhastuses;
  • regulaarse vee lekke kontrollimine / parandamine.