Coca‑Cola HBC annab noortele kõikjal maailmas edasi teadmisi ja oskusi, mis aitavad neil tulevikule kindlustundega vastu minna.

Keskendume iseäranis kehvemas olukorras noortele, kel pole tööd ega vajalikku haridust. Soovime neile pakkuda vahendeid, mille toel tulevikule kindlustundega vastu minna.

Aitame noortel täiskasvanutel vanuses 18–30 eluaastat omandada kasulikke oskusi, pakume vajalikku abi ja suunamist ning oleme nende jaoks loonud ka tugivõrgustiku. Koolitusürituste hulka kuuluvad õpitoad, juhtide ja spetsialistide antav väljaõpe, individuaalne juhendamine ning arutelud teiste noorte, poliitikute ning äri- ja akadeemiliste ringkondade esindajatega. Samuti on olemas e-õppevahendid, mis teevad uute teadmiste omandamise eriti lihtsaks.

Siiani on Euroopas ja Nigeerias aidatud projektide #YouthEmpowered raames kokku 21 500 noort. Neis projektides on oma eriteadmisi jagavate mentoritena osalenud üle 500 meie töötaja. Osalejad ise on kirjeldanud meie projekte kui täiesti erakordset võimalust, millest peaks kinni haarama iga noor. Need ettevõtmised aitavad noori julgustada, valmistades neid ette tööeluks ja suunates õigete karjääriotsuste tegemisel.

Programmiga „Youth Empowered“ alustati Balti riikides 2017. aastal. Programmi eesmärgid on toetada noori teel huvitava tööelu poole ning pakkuda neile eluks vajalikke oskusi, ettevõtlusteadmisi ja võimalusi sõlmida kontakte. Balti riikides on projekti koostööpartnerid vabaühenduse Junior Achievement Eesti ja Leedu harud ning Läti Tööandjate Keskliit, kellega koos korraldatakse silmast silma õpitubasid ning meie töötajate osalusel toimuvaid nõustamis- ja koolitusüritusi. Need aitavad noortel lõigata täit kasu programmi raames pakutavatest tegevustest ning sõlmida pikaajalisi ja kasulikke tööalaseid ja isiklikke suhteid, mis loovad töö- ja eraelus toimetulemiseks uusi võimalusi. Oleme Lätis andnud koolitust 1300, Eestis 555 ja Leedus umbes 800 noorele.