Vaadates Coca‑Cola süsteemi jäätmevaba maailm (WWW-World Without Waste), oleme ka meie keskendunud lahendamaks ülemaailmset pakendijäätmete probleemi.

Me usume, et igal pakendil on väärtus ja elu pärast selle esmakordset kasutamist ning see tuleb kokku koguda ja ringlusse võtta, kas uueks pakendiks või mõneks teiseks kasulikuks otstarbeks. Lisaks on veel üks mõte kuidas seda olukorda vaadata – me laename tarbijatele meie jooke soetades pakendi – ning nad peaksid selle tagastama. Meie suurem eesmärk on toota uusi pakendeid ringlusesse lastud materjalidest. Austria on suurepärane näide sellest, et Römerquelle turustatakse nüüd ainult ringlusse võetud materjalide pakendites - nn ringlusse võetud plastist või rPET.

Meie esialgne eesmärk aastaks 2020 oli taaskasutada 40% meie turule lastud pakkematerjalidest. 2017. aastal olime juba saavutanud 41%, seades meid eesmärgist ette. Oleme loonud uue eesmärgi, mis aitab 2025. aastaks kokku koguda 75% esmaste pakkematerjalide ekvivalendist, hoides meid heal järjel WWW 100% eesmärgi saavutamiseks 2030.aastaks.

Üks meie algatusi Austrias on näiteks PET2PET-projekt, kus kogume kokku kõik PET-pudelid ümber töödeldes laseme nad uuesti ringlusesse, luues pideva, ümmarguse ja suletud tootmisahela. Antud protsess toimib koostöös tööstusharu sidusrühmade ning taaskasutus- ja ringlussevõtu organisatsioonidega. Teine hea tava näide on projekt „Eraldi meiega“ Venemaal. Venemaal asuv Coca‑Cola süsteem on olnud üks esimesi Vene äriettevõtjaid, kes korraldas sorteeritud pakendite kogumise ja ringlussevõtu. Käimasolev projekt, mis algas 2016. aastal, koosneb kahest osast: jäätmekogumise infrastruktuuri arendamine ja teavitamisprogramm selle kollektsioonikultuuri ja ökoloogilise hariduse laiendamiseks. Praeguseks on üle 4500 konteineri paigaldatud 40 linna ning kokku on kogutud ja ringlusesse võetud 50 000 tonni tarbijapakendeid ja üle 800 000 inimese on liitunud haridusalgatusega kogu riigis.

„Eralda meiega” üks tähtsamaid algatusi tihedas koostöös FIFA ja korralduskomiteega “Venemaa-2018”, oli laiaulatusliku teavituskampaania rakendamine, et toetada eraldi jäätmete kogumist kõikidel 12. FIFA staadionil Maailma karika ja FIFATMi festivalidel. Lisaks infrastruktuuri arendamisele, et tagada jäätmete kogumine ja eraldamine, võeti esmakordselt kasutusele laiaulatuslik koolitusprogramm jäätmete eraldi kogumise kohta töötajatele, vabatahtlikele ja võistlustele. Staadionidel paigutati konteinerite peale üle 1300 navigeerimisplakati. Staadionide ekraanidel ja meediafassaadidel edastati harivaid videoid. Coca‑Cola ja partnerite ühiste jõupingutustega koguti ja saadeti ringlusse rohkem kui 32 tonni plastpakendeid (PET), mis on 100% võrdne Coca‑Cola PET pakendi toodete müügi kogusega maailmameistrivõistluste ajal.

Baltikumis võime samuti olla väga uhked - Eestis ja Leedus suudame koos oma tarbijatega taastada kuni 90% meie esmastest pakenditest, välja arvatud kange alkohol meie portfoolios. Lätis toimub suurtööprotsess, et korrata edulugu ja saada tõeliselt vastutustundlikeks ettevõteks ning järgides ringmajanduse põhimõtet - midagi ei raisata, kõik leiab uue otstarbe.