Kas teadsite, et kogu maailmas kasutatavast elektrist tarbivad kaks kolmandikku just kaubandus- ja tööstusettevõtted? Seda enam on oluline, et tööstuse üleminek taastuvale ja puhtale energiale on väga tähtis, et kiirendada üleminekut madala CO2 heitega majandusele.

Coca‑Cola HBC-s kasutame meie tootmisettevõtetes umbes 785 miljonit kWh elektrit. Oleme teadlikud meie tootmise keskkonnamõjust, mistõttu on heitkoguste vähendamine meile esmatähtis. Meil on täita oluline roll, pidades silmas just ÜRO jätkusuutlikkuse arendamise eesmärke kliima muutuste ja soojenemise osas ning tagada taskukohane ja puhas energia. 
Samuti oleme võtnud endale üheks eesmärgiks vähendada oma ärioperatsioonides süsinikdioksiidi heitkoguseid vähemalt 30% ning, et vähemalt 50% kogu meie energiast mida kasutame oma tehastes, oleks taastuvatest ja puhastest allikatest.

 

2017. aastal, kasutati 42% taaskasutatavat energiat meie EL ja Šveitsi tehastes ning lisaks on meil veel 8 asukohta, mis kasutavad elektrit koostootmis põhimõttel. Eelmisel aastal, 26st tehasest 10 tehast, EL ja Šveitsis kasutas 100% taaskasutatavat ja puhast energiat ning 2018 aastal üha rohkem tehased liikus samas suunas. Näites meie Edelstal tehases Austrias on pikaajaline taastuvenergia tarneleping 100% ulatuses oma elektrienergiast. See hoiab ära ligi 4000 tonni CO2 süsinikdioksiidi heitkoguseid igal aastal.

Jätkates meie 2025 jätkusuutlikkuse eesmärke meie äriüksus on alustanud kasutamist ka taastuv energia kasutamist ka meie Neptunase tehases. Sellest aastast alates oleme me kasutanud 100% puhast elektrit, mis pärineb Leedust, täpsemalt siis Kaunas Algridas Brazauskase hüdroelektrijaamast.