Sotsiaalmajandusliku mõju analüüs näitas, et 2017. aastal maksid Eesti tarbijad Coca‑Cola toodete eest kokku 49 miljonit eurot. Coca‑Cola ettevõtted lõid maksude, palkade ja kasumi näol Eesti majandusse 34 miljoni eest lisandväärtust.

Coca‑Cola toodete eest tasutud 49 miljonist eurost 8,2 miljonit moodustas käibemaks. 20,9 miljonit olid müügikohtade marginaalid, mis avaldavad mõju eelkõige siinsele kaubandusele Coca‑Cola ettevõtete loodud väärtusahela lõpus. 22 miljoni euro suurune oli süsteemi ettevõtete mõju kohalikele tootjatele tarneahela alguses.

2017.aastal panustas Coca‑Cola süsteem Eesti majandusse 34 miljonit eurot maksude, palkade ja kasumi näol, mis moodustab 0,16% Eesti SKP-st. 34 miljonist eurost 17 miljonit olid maksud, mis on 0,24% kogu riigi maksutuludest. Coca‑Cola süsteemi kuuluvad ettevõtted toetasid oma väärtusahela lõikes eelmisel aastal Eestis 1003 töökohta, mis on 0,16% kogu tööturust. Iga töökoht siinsetes Coca‑Cola süsteemi ettevõtetes toetas kaheksa lisatöökoha loomist Eestis üldiselt.

Coca‑Cola HBC Baltics peadirektori Konstantin Chouchoukhovi sõnul pannakse suurt rõhku Eesti kohalikule tööjõule. “Balti riigid, sh Eesti, on tuntud talentide poolest – meie siinseid töötajaid hinnatakse kõrgelt kõigis 28 riigis, kus Coca‑Cola HBC tegutseb. Märkimisväärsed on ka meie siia toodud maksutulud, mis toetavad kohalikku majandust ja kogukondi,” lisas Chouchoukhov.

Valdav osa ehk 804 Coca‑Cola süsteemi poolt toetatavat töökohta Eestis on kaubandussektoris - kaubanduspartnerite või nende tarnijate juures; 107 inimest töötavad Coca‑Cola ettevõtetes ning 91 toetatud töökohta asub väärtusahela alguses tarnijate või nende allhankijate juures.

Uuringu eesmärk oli analüüsida, kuidas Coca‑Cola süsteemi majandustegevus mõjutab kohalikku majandust ning annab ülevaate süsteemi poolt loodud väärtuse ning tööhõivele avaldatud mõju kohta Eestis, Lätis ja Leedus 2017. aasta andmete põhjal. Uuringu läbiviija Hollandi ettevõte Steward Redqueen on spetsialiseerunud organisatsioonide nõustamisele mõju ja jätkusuutlikkuse valdkonnas. Uuringus hinnati Coca‑Cola süsteemi mõju kogu väärtusahela lõikes, sealhulgas oluliste koostisosade tarnijatele ja teenustele ning tarnijate partnerettevõtetele, Coca‑Cola süsteemile (kuhu kuuluvad The Coca‑Cola Company ja Coca‑Cola Hellenic Bottling Company) ning kaubanduspartneritele koos tarnijatega.

Coca‑Cola süsteemi väärtusahela loovad kaks ettevõtet: The Coca‑Cola Company ja Coca‑Cola HBC.