Sajad Coca‑Cola ja Coca‑Cola HBC töötajad leidsid aega, et lüüa kaasa rahvusvahelise liikumise Teeme Ära raames korraldatud talgutel, mille eeskujuks on 15. septembril toimunud ülemaailmne koristuspäev. Alltoodud kaardil on märgitud kõigest mõned ettevõtmised, milles meie töötajad osalesid.

Tšehhi

Coca‑Cola toetas Tšehhi esimest plogging’ut ehk prügijooksuüritust. Plogging Czechia korraldatud ettevõtmine pani kõikjal riigis jooksujalu toimetama rohkem kui tuhat inimest, kes korjasid ja sorteerisid prügi ning aitasid seda ringlusse võtta.

Poola

Samuti tõmbasid meie Poola kolleegid Varssavis jalga jooksukingad, et osaleda maailmakoristuspäeva toetuseks toimuval jooksuüritusel ja aidata 21. septembril puhastada prügist Vistula jõe kaldapealseid. Ürituse korraldas vabaühendus Our Earth Foundation.

 

Balti riigid

CCHBC Eesti korraldas töötajatele hariva säästvusteemalise lõunasöögi, samal ajal kui teised osalesid Lätis ja Leedus koristusüritustel. Kokku umbes 150 inimest lõi kaasa rannakoristusel Läti merelinnas Carnikavas ning Leedu meeskonnad keskendusid Alytuse piirkonna looduspargile.

 

Bulgaaria

11. korda toimuvale üritusele My Green City tuli kohale hulgaliselt meie töötajaid. Ajendatuna siirast soovist muuta linnakeskkonda puhtamaks, kogunes 15 kohas rohkem kui 1500 vabatahtlikku, et lüüa kaasa prügi kogumises ja ringlusse võtmises.

 

Horvaatia

Horvaatia ühendas 2018. aasta maailmakoristuspäeva riikliku ettevõtmisega From Source to Sea. Koostöös riigis tegutsevate vabaühenduste ja kohalike omavalitsustega korraldati neli koristusaktsiooni, mille jooksul käärisid Zagrebi lähistel Velika Goricas käised üles 120 vabatahtlikku ning kolmes kohas Aadria mere rannikul lõi prügi koristamises kaasa rohkem kui 170 inimest.

 

Iirimaa

Meie töötajad kõikjal Iirimaal aitasid puhastada prügist rannajoont 14. septembril toimunud 2018. aasta rannakoristusüritusel Big Beach Clean, mis korraldati koostöös heategevus- ja vabaühenduse An Taisce, keskkonnaalgatuse Keep Northern Ireland Beautiful ning meie põhikliendi Centraga. Kaheksas ettevõtmises, mille jooksul koguti tervelt kolm tonni prügi, osales enam kui 400 töötajat.

 

Küpros

Korraldasime elukutseliste sukeldujate abiga merepuhastusürituse, mis toimus piki Akamase poolsaare rannikut. See ettevõtmine andis hea ettekujutuse rannakoristusaktsioonist, mis toimus hiljem, 26. septembril Küprose Coca‑Cola süsteemi eestvedamisel prügivabade randade programmiga alustamise puhul.

 

Kreeka

Maailmakoristuspäeval pöörati Kreekas erilist tähelepanu prügivabale eluviisile ning Coca‑Cola HBC ja Coca‑Cola Kreeka töötajad teevad edasi tihedat koostööd ühisprogrammi Zero Waste raames. Samuti toetab Coca‑Cola ettevõtmist Recycle at the Beach. Selle eesmärk on puhastada prügist Thessaloniki-äärne rannajoon, suurendada teadlikkust ringlussevõtust ja harida inimesi selles, kuidas saavad nemad anda sellesse oma panuse – ning seda kõike kaasahaaraval ja lõbusal moel.

 

Šveits

Meie töötajad aitasid koristada kontorite ja tootmiskohtade ümbrust Brüttisellenis, Bussignys ja Valsis – see ei suurendanud mitte ainult meeskondade ühtekuuluvustunnet, vaid tõi ka kohe silmanähtavaid tulemusi.

  

Venemaa

Meie töötajad Venemaal osalesid kogu nädala jooksul mitmetel maailmakoristuspäeva talgutel alates linna- ja seejärel pargikoristusest Novosibirskis kuni koristusaktsioonideni Barnaulis ja Jekaterinburgis ning linnakoristuseni Peterburis.

 

Valgevene

Valgevenes oleme osalenud Teeme Ära maailmakoristusel alates 2015. aastast. Sel aastal andsid oma panuse ka kooli- ja üliõpilased. Ettevõtmises lõi kaasa rohkem kui 800 inimest ning CCHBC Valgevene tegi koostööd kohalike keskkonnavaldkonna vabaühenduste ning haridus- ja keskkonnaministeeriumiga.

 

Makedoonia

Skopje õlletehas kasutas nutikalt ära tänu maailmakoristuspäevale tähelepanu keskpunktis olevat keskkonnateemat, et teha algust säästvusalgatusega, mille eesmärk on suurendada tarbijate teadlikkust vajadusest eelistada mittelagunevatele kilekottidele keskkonnahoidlikumaid variante. Algatuse raames jagati jaemüügikettides Vero ja Tinex ostjatele riidest ostukotte.

 

Nigeeria

Rohkem kui 200 NBC töötajat aitasid koostöös toidu- ja joogipakendite ringlussevõtu liiduga koristada Lagose üht kõige rahvarohkemat turgu Oshodit. Edo maakonnas asuvas Benini linnas tegid sama 50 vabatahtlikku ühel suurel turul ning Asejires tegid vabatahtlikud selgitustööd kohalike veoautojuhtide ja toidumüüjate seas, et õpetada neid vastutustundlikult jäätmeid kõrvaldama.

 

Rumeenia

Maailmakoristuspäev oli meie meeskondade jaoks suurepärane võimalus harida ja kaasata kohalikke kogukondi, edendamaks meie püüdlusi prügi liigiti kogumiseks. Meie töötajad ei kartnud samuti oma käsi määrida, osaledes vabatahtlikena mitmes ettevõttevälises koristusaktsioonis.

 

Armeenia

Ka Armeenias andsid kohalikud elanikud suure panuse ning CCHBC töötajad lõid kaasa kõige suuremal koristusüritusel, mis on Armeenias eales toimunud. Algatuse Cleanuparmenia.org eestvedamisel aitasid inimesed kõikjal üle riigi koristada prügist tänavaid ja ümbruskonda.

 

 

Just sellised ettevõtmised aitavad meil maailma paremaks muuta, aga prügivaba tuleviku nimel ei tohi me lasta hool raugeda ja peame kutsuma teisigi meie jõupingutustega ühinema. Meie töötajate tulihingelised ja siirad pingutused, millega nad paistsid silma nii maailmakoristuspäeval kui ka ülejäänud osal aastast, näitavad, kui tähtsaks nad peavad seda keskset valdkonda ja et nad kõik tahavad anda sellesse oma panuse.

 

Siiski on sellised koristusaktsioonid alles algus ning maailma prügivabaks muutmine nõuab aega, investeeringuid ja pingutusi. Coca‑Cola süsteem liigub kindlalt selle poole tänu 2030. aasta strateegiale „Prügivaba maailm“, andes oma panuse pakendidisaini ja -kogumise ning koostöö toel. Muu hulgas avaldas Coca‑Cola HBC hiljuti jätkusuutlikkusega seotud lubadused 2025. aastaks ning nendest me juhindume selle valdkonna jõupingutustes (täpsem teave siin).