Coca‑Cola kogub kokku ja taaskasutab 2030. aastaks iga müüdud pakendi, et vähendada pakenditest tulenevat keskkonnasaastet kogu maailmas.

RIGA, January 23, 2018 – The Coca‑Cola Company announced on January 19 that it is fundamentally reshaping its approach to packaging, with a global goal to help collect and recycle the equivalent of 100% of its packaging by 2030.

This goal is the centerpiece of the Company’s new packaging vision for a World Without Waste, which the Coca‑Cola system intends to back with a multi-year investment that includes ongoing work to make packaging 100% recyclable. This begins with the understanding that food and beverage containers are an important part of people’s modern lives but that there is much more to be done to reduce packaging waste globally.

“The world has a packaging problem – and, like all companies, we have a responsibility to help solve it. Through our World Without Waste vision, we are investing in our planet and our packaging to help make this problem a thing of the past.” James Quincey, President and CEO of The Coca‑Cola Company
“As a Company we are committed to finding solutions for more efficient packaging recovery. The ongoing debate on the deposit system implementation in Latvia is of high interest to us, and we look forward to partner with different stakeholders from the industry as well as from the policy makers to address the offered solutions in more detail”. Ieva Matulaitiene, the Franchise Manager of Coca‑Cola Baltics

Kõikide müüdud pakendite taaskasutamise eesmärk on keskmeks ettevõtte uuele visioonile Prügivaba maailm, mille raames plaanib Coca‑Cola aastatepikkuseid mahukaid investeeringuid, et muuta kõigi brändide pakend 100 protsenti taaskäideldavaks ja vähemasti 50 protsendi ulatuses ümbertöödeldud materjalist. Ettevõtte mõistab, et mugavad toidu ja joogi pakendid on oluline osa tänapäeva inimeste elust, kuid see ei tähenda, et pakendeid oleks võimalik tänasest paremini taaskasutada ja ümbertöödelda.

“Maailm on silmitsi pakendite probleemiga, ja nagu kõigil ettevõtetel, on ka meil vastutus sellega tegeleda,” ütles Coca‑Cola Company tegevjuht James Quincey. “Prügivaba maailma visioon tähendab, et suurendame oluliselt investeeringuid nii ümbritsevasse keskkonda, inimeste teadlikkusse kui pakenditesse, mis aitab pakendijäätmete probleemi globaalselt lahendada.”

Eesti on joogipakendite käitluses eesrinnas. “Võttes arvesse kõiki maailma riike, on Eesti Coca‑Cola 2030. aasta eesmärgi osas kindlasti eesrinnas. Eestis taaskasutatakse juba praegu plastik- ja klaaspakendeid 87 protsendi ja metallpakendeid 75 protsendi ulatuses,” sõnas Coca‑Cola Balti riikide frantsiisijuht Ieva Matulaitiene, kuid rõhutas, et eesmärgi saavutamiseks on veel palju tööd teha.

“Koostöös teiste joogitootjate ja maaletoojatega on Eestis käivitatud pandipakendisüsteem, kuhu on investeeritud ja investeeritakse igapäevaselt, et vähendada pakendijäätmete hulka keskkonnas. Siinkohal tuleb kindlasti tänada Eesti tarbijaid, et nad on viimase kolmeteistkümne aasta jooksul, mil Eesti Pandipakend töötanud, taaskasutusse oma tugeva panuse andnud,” ütles Matulaitiene.

“Eestis on viimase kolmeteistkümne aastaga kokku kogutud 3,46 miljardit pandiga joogipakendit. Meile olid eeskujuks süsteemi juurutamisel Skandinaavia maad, täna on aga väike Eesti paljudele riikidele eeskujuks ja meilt käiakse õppimas. Kindlasti on pandipakendi loogika üks end hästi tõestanud võimalustest, kuidas prügistamist ja jäätmeid maailmas vähendada,” sõnas Eesti Pandipakendi juht Rauno Raal.