Ühisprojekti #PanākumuSkola eesmärk on toetada noori teel huvitava tööelu poole ning pakkuda neile eluks vajalikke oskusi, ettevõtlusteadmisi ja võimalusi sõlmida kontakte.

Coca‑Cola HBC Latvia asub koostöös Läti Tööandjate Keskliiduga korraldama avalikke seminare, vedama sotsiaalvõrgustikes arutelusid ja kampaaniaid ning pakkuma nõu töö- ja haridusväljavaadete planeerimiseks.

#PanākumuSkola on Coca Cola HBC uus algatus, mis on käima lükatud igas ettevõtte tegevusriigis ja mille eesmärk on pakkuda tuge 18–30-aastastele noortele. Atraktiivsena kujundatud programm loodi eesmärgiga pakkuda noortele võimalusi püüelda oma tööalaste ambitsioonide poole. Teavet programmi kohta levitatakse peamiselt internetis. Põlvkondadevahelisi erinevusi uurides on näha, et internet on selle projekti sihtrühma, Y-generatsiooni jaoks erakordselt oluline. Seetõttu on projektis suhtluskanaliks valitud noortele harjumuspärane keskkond ning suhtlemisel kasutatakse tähelepanu köitvaid võtteid, samuti osalevad Läti kuulsused, kes jagavad projekti käigus oma kogemusi.

Coca‑Cola HBC usub noorte võimetesse, sest just noortest saavad meie kogukondade tulevased juhid ja muutuste toojad. Kuid kõikidel noortel pole sugugi võimalik oma võimeid täies mahus ära kasutada ja sellest on kõigis meie tegevuspiirkondades saanud üsna suur probleem. Riikides, kus Coca‑Cola HBC tegutseb, on kokku 75 miljonit noort, kellest 16,5 miljonit on töötud. Neil on vähe võimalusi oma tööalaseid ambitsioone rahuldada.

Riikliku tööhõiveameti ja RAITi tehtud uuringu kohaselt ei vaeva noori tööotsinguil mitte niivõrd välised asjaolud, vaid pigem motivatsioonipuudus (57%) ja soovimatus pakutava töötasu eest tööle asuda (90%). Kampaania jooksul korraldatakse noortele kolm koolitusseminari, milles keskendutakse ennekõike sellele, kuidas leida motivatsiooni ja inspiratsiooni.