Kogu Coca‑Cola HBC kontsernis hangitakse tooraineid, pakendeid, seadmeid ja teenuseid ligikaudu 45 000 tarnijalt, kelle seas on nii sõltumatuid väikeettevõtteid kui ka suuri rahvusvahelisi ettevõtteid.

Coca-Cola HBC employee checking creates of Coca-Cola

Kestliku tarneahela loomine käib koostöös tarnijatega. Investeerime ühistesse väärtusloomeprogrammidesse, alates keskkonnahoidlike seadmete arendamisest jahutatud jookide jaoks ja lõpetades peedisuhkru kohaliku tootmise suurendamisega. Oma äritegevuses järgime absoluutse kvaliteedi kultuuri, kus ei ole kohta normide ja nõuete rikkumisel.

Employees painting flag
Et saada Coca‑Cola HBC tarnijaks, peab võtma kohustuse järgida Coca‑Cola HBC tarnijate juhtpõhimõtteid (Supplier Guiding Principles). Nendes põhimõtetes on selgesti sõnastatud väärtused ja käitumisnormid, mille täitmist me oma väärtusahelas nõuame ja kontrollime.

Kuidas saada Coca‑Cola HBC tarnijaks

Coca Cola HBC nõuab esimese astme tarnijatelt sertifikaate, mis kinnitavad vastavust järgmistele standarditele:

• ISO 9001 (kvaliteet);
• ISO 14001 (keskkond);
• OHSAS 18001 (tervishoid ja ohutus).

Koostisosade ja pakendite tarnijatel peab olema ka toiduohutuse sertifikaat FSSC 22000 ning üleilmse toiduohutuse algatuse (Global Food Safety Initiative, GFSI) sertifikaat.

 

Alytus plant

Tarneahel on meie äritegevuses tähtis. Selle kaudu tagame kõikides oma protsessides minimaalse keskkonnamõju ja väärtusahela kestlikkuse.


Kõikides Coca‑Cola HBC tegevuspiirkondades kokku toodetakse ja levitatakse üle kahe miljardi tooteühiku aastas. Kõige selle vastutustundlikuks juhtimiseks on ülimalt oluline pöörata tähelepanu tarneahela korraldusele – kõikides meie protsessides tuleb vähendada keskkonnamõju ja tagada väärtusahela kestlikkus, alates tooraine hankimisest ja tootmisest kuni lõpptoote toimetamiseni klientidele.

Production plant

Terviklik konkurentsivõimeline tarneahel

Järgime tervikliku konkurentsivõimelise tarneahela (Integrated Competitive Supply Chain, ICSC) põhimõtet, mille kasutuselevõtt tähendas ettevõtte jaoks üht kõigi aegade uuenduslikemat muudatust. Sellega läks Coca‑Cola HBC riigipõhiselt tarneahela mudelilt üle funktsionaalsele tarneahelale ja teeb nüüd planeerimise, tootmise ja logistika raamistikus koostööd teiste äriüksustega.

Production plant
Kvaliteediprobleemide minimeerimiseks on kehtestatud range kord. Kui probleemid peaksid siiski tekkima, on nende kiireks ja tõhusaks kõrvaldamiseks ette nähtud kindlad protseduurid ja süsteemid, et suudaksime hoida klientide ja tarbijate jätkuvat usaldust oma toodete vastu.

Põhitähelepanu kvaliteedil

Arendame oma äritegevuses kvaliteeti tähtsustavat kultuuri, mis hõlmab kogu organisatsiooni. Oleme uuesti sõnastanud nulltolerantsi põhise suhtumise nõuete rikkumisse ja võtnud kasutusele alalise vastavuse meetme, et oma kvaliteeti ja toiduohutust tähtsustavat kultuuri veelgi süvendada.

See suhtumine kehtib ka meie tarnijate kohta. Coca Cola HBC nõuab esimese astme tarnijatelt sertifikaate, mis kinnitavad vastavust järgmistele standarditele: ISO 9001 (kvaliteet), ISO 14001 (keskkond) ja OHSAS 18001 (tervishoid ja ohutus). Koostisosade ja pakendite tarnijatel peab olema ka toiduohutuse sertifikaat FSSC 22000 ning üleilmse toiduohutuse algatuse (Global Food Safety Initiative, GFSI) sertifikaat.

Et vastata klientide ja tarbijate ootustele, peame alati kvaliteeti ja toiduohutust esmatähtsaks, täites samal ajal oma väikeste kulude eesmärki.