Kui Teil on meile lisaküsimusi, palume edastada võimalikult palju detailset informatsiooni.

Meile saadetakse aastas sadu tootetoetuse taotlusi. Et toetuse mõju kogukondadele kõikjal Baltimaades oleks võimalikult suur, oleme keskendunud mõnele olulisemale valdkonnale, mis on kooskõlas meie ettevõtte sotsiaalse vastutuse programmidega.

Toetuse saamiseks sobivad valdkonnad

Toetame:

• kogukonna heaolu – tegevust, mis toetab tervislikku elustiili;
• keskkonnaga seotud programme (jäätmete liigiti kogumine ja ringlussevõtt, veemajandus, kliimakaitse);
• noorsoo arenguga tegelevaid programme.

 

Toetuse saamiseks sobimatud valdkonnad


• Poliitiline ja usuline tegevus. Sõltumatu ettevõttena ei ole meil poliitilisi eelistusi ja me austame ühtmoodi kõiki religioone. Seetõttu ei toeta me ühtegi konkreetset parteid ega usulist rühmitust.

• Eraisikute taotlused. Meie eesmärk on jõuda pakutava toetusega võimalikult suure hulga abivajajateni. Seetõttu teeme koostööd heategevuslike vabaühendustega ja mittetulundusühingutega, kelle tegevusel on kogukondadele kõige tajutavam mõju.

• Taotlused, kus sihtrühmaks on alla 12-aastased lapsed. Meie vastutustundliku turunduse põhimõtted keelavad reklaami suunamise lastele, kes on nooremad kui 12 aastat. Austame lapsevanemate valikuvabadust, sõltumatust ja teadlikkust.

• Rahataotlused. Me ei vaata läbi taotlusi, milles soovitakse saada rahalist toetust. Meie kogukondadesse suunatud investeeringud keskenduvad ennekõike noorsoo arengule ja The Coca‑Cola Foundation jagab toetusi kogukonnarühmadele, kes töötavad kogukonna heaolu nimel.

Sports event

Kui arvate, et teie taotlus vastab ülaltoodud kriteeriumidele, saatke meile lisateabe saamiseks e-kiri. Taotlusele vastamiseks kulub kaks nädalat. 

Eesti - tellimus.eesti@cchellenic.com

Läti - dzerieni.pasutijumi@cchellenic.com

Leedu - gabriele.sereniene@cchellenic.com