Leedu Karastusjoogitootjate Liit on mittetulundusühing, mis toetab läbipaistvat ja õigeaegset suhtlust tootjate, tarbijate ning avaliku sektori vahel. Liitu kuulub neli liiget ja kuus assotsieerunud liiget, kelle seas on mitmesuguste jookide tootjad ja importijad.