Läti Toiduettevõtete Liit on Läti toidutööstuse ainuke sektoritevaheline vabaühendus. Liit ühendab toiduettevõtteid ja kutseühinguid, esindab toidutootjaid riiklike organisatsioonide ja vabaühendustega suheldes, kaitseb oma liikmete huve riiklike ja rahvusvaheliste standardite väljatöötamisel ning edastab liidu liikmetele teavet.